MEEDEE.NET

Headlines:

ทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ดิจิทัล ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา

ทรูปลูกปัญญา

เว็บไซต์โครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรูได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระ เพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 2,500 โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2552 โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสาระการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ทรู นำเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงได้จัดตั้ง "โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา" ขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 7 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนต้นแบบจะได้รับการติดตั้ง "อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย" ในทุกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น เด็กๆ ทุกชั้นได้เปิดโลกกว้างไปกับรายการของทรูวิชั่นส์ ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือ Server ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อสามารถออกอากาศสดแจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วย

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ On line ทรูได้สร้างเว็บไซต์ทรู ปลูกปัญญาดอทคอม เพื่อเป็นคลังความรู้ดิจิทัล ซึ่งรวบรวมสาระความรู้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา ในรูปแบบมัลติมีเดียหลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมแบ่งปันเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นเครือข่ายการศึกษาทางออนไลน์ ที่มั่นคงต่อไป พี่เลี้ยงจิตอาสา

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ที่ ทรูนำไปมอบให้แก่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทรูได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา กับโครงการพี่เลี้ยงจิตอาสา ทรูได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสา เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำแก่ทุกโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเพื่อนพนักงานสมัครเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสา ทั้งสิ้น 625 คน ทรูปลูกปัญญา

Care Center

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในการแจ้งปัญหา หรือมีข้อซักถาม ทรูได้เปิด ทรู ปลูกปัญญา Care Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะ เพื่อรับเรื่องให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม "สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ด้วย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 24.00 น.ทุกวันทำการ ที่หมายเลข 0 2725 2955 หรือกด *9595 สำหรับผู้ใช้เลขหมาย ทรู มูฟ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 146

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine EDU Upgrade Education News ทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ดิจิทัล ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer