MEEDEE.NET

Headlines:

English Corner

Magic Writing: Good คำว่า “ดี” ในภาษาเขียนมีอะไรบ้าง

พี่นุ้ย English Breakfast

good เป็นคำศัพท์ที่เราใช้บ่อยในการเขียนค่ะ แต่ถ้าเราเขียนบทความในระดับที่เป็นทางการหน่อย การใช้ good อยู่คำเดียวคงซ้ำๆแย่

พอให้หาคำมาแทน good หลายๆคนก็นึกถึง excellent, marvelous, awesome ซึ่งแปลว่า ดีเลิศ แต่ปัญหาคือ คำพวกนี้จะดูโอเวอร์ไปหน่อย พี่นุ้ยก็เลยอยากนำเสนอ magic writing คลังคำที่จะใช้แทน good ใน writing เพื่อทำให้งานเขียนเราดูดียิ่งขึ้นได้เหมือนเสก

off limits

 off limits  ขณะกำลังเดินทางกลับบ้าน ลูกพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ผิดใจกันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันบางอย่าง ลูกครูติ๊กพูดข่้นมาประโยคหนึ่งว่า

I told him not to talk about it. This topic is off limits.

ก็เลยมีอะไรมาเขียนให้อ่านกันครับ

เคยสงสัยความแตกต่างระหว่างสามคำนี้มั้ย respond, response, responsibility

พี่นุ้ย English Breakfast

เคยสงสัยความแตกต่างระหว่างสามคำนี้มั้ย ในความคล้ายกันก็มีความแตกต่างนะคะ

respond แปลว่าตอบสนอง เป็นกริยา

I greeted him but he didn't respond

ฉันทักเค้าแต่เค้าไม่ได้ตอบกลับมา

ความแตกต่างระหว่าง near และ nearly

  ดร.พี่นุ้ย

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า near and nearly ค่ะ ว่ามันมีวิธีการใช้อย่างไร แล้วถ้าเราจะบอกว่า วางปากกาไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์ล่ะคะ จะเอา near or nearly มาใช้แล้วใช้อย่างไรคะ

near เป็นบุพบทบอกสถานที่ แปลว่า ใกล้ ค่ะ

My house is near yours. บ้านฉันอยู่ใกล้คุณ yours = your house

แบ่งปันสำนวนภาษาที่อาจใช้ได้กับการเขียนบทความ (วิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ)

  ดร.พี่นุ้ย

คนที่ทำวิทยานิพนธ์หรือ thesis จะต้องทำ literature review หรือเรียกว่าทบทวนวรรณกรรม คือการไปค้นคว้างานวิจัยที่มีมาก่อนหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะทำนั่นแหละ เราก็ต้องมีการให้คำจำกัดความคำศัพท์กันหน่อย

สำเร็จ success, succeed, successful, successfully

ดร.พี่นุ้ย English Breakfast

วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องความสำเร็จซึ่งมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่สี่คำคือ success, succeed, successful, successfully

คำแรก success เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จ ตอนนี้มีหลายคนที่จบการศึกษา พี่นุ้ยก็จะพูดว่า

Congratulation on your success! แปลว่าขอยินดีกับความสำเร็จของทุกคน

การแต่งประโยคที่ใช้ whether

พี่นุ้ย English Breakfast

whether แปลว่า หรือไม่ ตัวอย่างเช่น I sometimes wonder whether you love me at all.

บางครั้งฉันสงสัยว่าเธอรักฉันบ้างหรือไม่

สังเกตว่าความหมายมีลักษณะเหมือนจะเป็นคำถาม แต่ไม่ใช่คำถามเพราะเขาแค่จะสื่อเป็นประโยคบอกเล่าว่าเขาสงสัย ดังนั้น แทนที่จะถามว่า Do you love me? จึงใช้ว่า I wonder whether you love me คือใช้ whether แล้วเรียงเหมือนประโยคบอกเล่าธรรมดา บางทีอาจจะเห็นใช้ whether you love me or not ก็ได้

fine ที่แปลว่าสบายดี เอามาเติม d เป็น fined ได้หรือไม่

พี่นุ้ย English Breakfast

***fine เอามาเติม d ได้ แต่จะไม่ได้แปลว่า สบายดี นะคะ***

I am fine.

fine เป็น adjective แปลว่าดี สบายดี adjective คือคำคุณศัพท์ใช้ขยายคำนาม เช่น อ้วน เตี้ย สูง ต่ำ ดำ ขาว ตำแหน่งอยู่หน้าคำนาม หรืออยู่หลัง verb to be ซึ่งในประโยคนี้เราวาง fine ไว้หลัง verb to be คือ am

another, other, each other ใช้อย่างไรค่ะ

“another, other, each other ใช้อย่างไร ”

ทั้งหมดนี้แปลว่าอื่นๆ ค่ะ วันนี้จะมาเรียนรู้กับ 4 คำ คือ another, other, each other และ others

another = อื่นๆอีกหนึ่ง เช่น another person บวกนามเอกพจน์ค่ะ

other = อื่นๆอีกหลายอัน ดังนั้นต้องมีคำนามพหูพจน์มาต่อ เช่น other people เพราะ people แปลว่าคนหลายคน ประชาชน เป็นพหูพจน์ของ person นั่นเอง

others = ก็มีความหมายว่าอื่นๆ แต่เพียงแค่เวลาใช้ไม่ต้องมีคำนามมารับ I have two books, but I want each other = ซึ่งกันและกัน

Home และ House

“พี่นุ้ย English Breakfast ”

คุยเรื่องยากกันไปเยอะแล้ว พี่นุ้ยขอย้อนกลับมาเล่าถึง home โฮม (บ้าน) ในภาษาอังกฤษบ้างก็แล้วกัน  เมื่อได้ยิน home ก็ต้องนึกถึง house เพราะคนไทยชอบกินขนมปังบ้านนาเป็นอาหารเช้า (farmhouse แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่า บ้านนา บ้านไร่)

You are here Magazine EDU Upgrade English Corner

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer