MEEDEE.NET

Headlines:

ราชมงคลนิวส์

3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันไดรถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผักตบชวา สู่รันเวย์แฟชั่น ไอเดีย มทร.ธัญบุรี

 ผักตบชวา สู่รันเวย์แฟชั่นปัจจุบันผักตบชวาจำนวนมากส่งผลกระทบทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อาทิ ลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40 % ก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ำในลำคลอง หรือแม้กระทั่งเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของปลา จากผลกระทบดังกล่าว ในนามของ “ทีมสานศิลป์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย

แพทย์แผนไทยมทร.ธัญบุรีสร้างชื่อ คว้าเหรียญเงินในเวทีโลก

 แพทย์แผนไทยมทร.ธัญบุรี

เด็กไทยสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก จากประกวดงานวิจัยภายในงาน Novel research and innovation competition 2013 จัดขึ้นโดย University Sains Malaysia ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดงานวิจัย ประเภท Health and medical science ในหัวข้อเรื่อง A Novel whitening active ingredient from the extract of Hypoxis aurea Lour. Extracts entrapped in niosomes “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาวจากสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวที่กักเก็บในนีโอโซม” สมาชิกประกอบด้วย “แน็ก” นายธนาธิป รักแก้ว “ส้ม” นางสาวเกวลิน ยะถาคาร และ “เรย์” นางสาวกิตติยา สุทธิพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้

39 ปี คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รังสรรค์เมนูข้าว

 39 ปี คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย 39 ปี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย จัดนิทรรศการและสาธิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจการบริการและสาธิตของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในการรังสรรค์ข้าวไทย เพิ่มมูลค่าทางโภชนาการให้กับคนรักสุขภาพ และส่งเสริมเกษตรกรรรมของไทย ด้วยการสาธิตอาหารทั้งคาวและหวาน

มทร.ธัญบุรี รุกคืบร่วมก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย เผยพร้อมก้าวสู่การวิจัยระดับนานาชาติ

 มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวัน เพื่อก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย และเป็นฐานการทำวิจัยระดับนานาชาติ

ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย ราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย

“สิ่งแรกที่ได้คือประสบการณ์การทำงาน การวางแผนการทำงาน ความรอบคอบ และเหมาะกับช่วงเวลา ทำกลางคืนเพราะกลางวันร้อนมาก เพราะหากไม่เหมาะสมกับเวลางานก็จะไม่เดิน งานไม่เสร็จตามเป้าหมาย การทำงานกับคนหมู่มากต้องพยายามเรียนรู้ ทั้งเรียนรู้งานและเรียนรู้ความถนัดของเพื่อนแต่ละคน ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมค่ายและชาวบ้านในชุมชน สร้างวินัยที่ดีให้แก่ตัวเอง มีความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม”

มทร.ธัญบุรี นำสองพลังงานสะอาด แสงอาทิตย์+แก๊สชีวภาพ ใช้อบผลผลิตทางการเกษตร

 พลังงานสะอาด

สะอาด ประหยัด และมีใช้ไม่มีหมด ทั้งหมดนั้นคือนิยามของพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ ซึ่งโดยทั่วไปจะรู้จักกันดีในการนำไปใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าโซล่าเซลอย่างไรก็ดี แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาบนผิวโลกยังสามารถใช้ประโยชน์โดยตรงจากความร้อนได้มากมายหลากหลาย และหนึ่งในนั้นก็ถูก กลุ่มนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำเอาความร้อนไปใช้สำหรับตู้อบผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างผลจนเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว นักศึกษากลุ่มนี้ยัง ดึงเอาพลังงานทางชีวภาพ ซึ่งก็คือแก๊สชีวภาพที่ผลิตเองจากเศษอาหารของเหลือทิ้งมาประสานกันเป็นพลังงานสำรองสำหรับตู้อบในยามที่ บางวันแสงอาทิตย์อาจจะมีไม่พอ ทำให้สามารถอบผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องหยุดชะงักแม้วันที่แดดไม่ออกก็ตาม

มทร.ธัญบุรีเตรียมรับอาเซียน พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง บาฮาซาอินโดนีเซีย

ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนนี้ ไม่ใช่แต่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่จะต้องตื่นตัว หากแต่ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็ว่าได้ที่ต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม และเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนก็คือภาษา ซึ่งภาษาที่เราใช้สื่อสารและการศึกษาเพียง2ภาษา คือภาอังกฤษกับภาษาไทยจะเพียงพอต่อการรับมือของประชาคมอาเซียนหรือ?

หลังคาดินเผาลดร้อน ฝีมือนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

 หลังคาดินเผาลดร้อนนางสมพิศ ตันตวรนาท, นายประชุม คำพุฒ,ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร,นายธวัชชัย อริยะสุทธิ และนางสาวเดือนเต็ม ทิมายงค์ ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง สามารถลดความร้อนในอาคารได้เป็นอย่างดี

จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา นศ.ศิลปกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

  มทร. ธัญบุรี

สืบสานความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพลังจิตอาสา คณะอาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาศิลปะไทย ร่วมใจเขียนจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนา วัดหนองทรายทอง จ.เชียงราย

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2553 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสในการรังสรรค์ผลงานฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนา ผนังด้านข้างโบสถ์ ซึ่งได้รังสรรค์เป็นทศชาติทั้ง 10 ชาติ ซึ่งได้มีการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2553 แต่ผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธานยังไม่ได้เขียนลาย

You are here Magazine EDU Upgrade ราชมงคลนิวส์

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer