MEEDEE.NET

Headlines:

ศอ.บต.คัด นร.รับ 500 ทุน

ศอ.บต.

ศอ.บต. รับสมัครนักเรียนรับทุนโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน

ด่วน! ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วครับ อ่านรายละเอียดได้เลยครับ

เลื่อนประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553 จากวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. โปรดติดตามทางเวปไซต์นี้ http://www.entrance.psu.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2553 ณ ลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยจะคัดเลือกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและประกาศรายชื่อ 31 พฤษภาคม โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปี 2554 รวม 5 รุ่นๆละ 500 คน มีเป้าหมายการรับสมัครเยาวชนที่ จบ ม. 6 หรือเทียบเท่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีที่เรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ปีละ 500 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจาก สกอ. เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 10 เดือน ตลอดหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนที่นั่งเรียนพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จากการดำเนินโครงการ 3 รุ่นที่ผ่านมา (ปี 2550-2552) มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวน 1,029 คน

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจำปีการศึกษา 2553 จากทุกระบบการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกจะใช้ผลคะแนนสอบ O-NET, Gat, PAT เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th หรือสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต.โทร 0 7320 3883

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 142

ปรับปรุง 20 เมษายน 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ไปค้นมาจนเจอเว็บที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงครับ http://www.studentdev.mua.go.th ไว้ถ้ามีอัพเดทอะไรเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
116 Response(s)
03 November 2013 15:21

...

คือหนูสงสัยค่ะ อยากจะถามว่า ผู้ที่ได้รับทุนนี้ เมื่อศึกษาจบแล้ว มีงานรองรับหรือต้องหางานเองค่ะ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
Reply Report JC IP202.29.65.94
ืna
21 April 2013 16:37

...

หนูอยากทราบว่า ปี2556 จะมีอีกไหมค่ะ แล้วเปิดรับสมัครที่ไหนค่ะ assets/smilies/cry.gif
Reply Report JC IP180.183.26.187
Nadia
24 March 2013 11:48

...

หนูพยายามเรียนให้ได้เกรดดีๆเพื่อจะได้ทุนดีๆ(หวังว่าทุกๆท่านจะพิจารณาหนูนะค่ะ)
Reply Report JC IP110.78.146.107
25 April 2012 16:27

...

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะมีทุนการศึกษาแบบนี้อีกไหมค่ะ
Reply Report JC IP118.173.186.97
Areesan
03 April 2012 17:20

...

ทุนดีๆอย่างนี้้ยังมีอีกหรือเปล่าassets/smilies/sad.gif
Reply Report JC IP180.183.26.205
PACHCHA
28 February 2012 21:48

...

ปีการศึกษา 2555 ยังมีทุนอยู่อีกไหมค่ะ
Reply Report JC IP115.67.0.83
nungning
26 February 2012 19:23

...

อยากทราบมีทุนป.โทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมค่ะ
Reply Report JC IP124.120.21.155
sem
21 February 2012 12:49

...

เราอยากรู้เกี่ยวกับ เรียนในประเทศอินโดนีเซียครับ ตอบหน่อย
Reply Report JC IP118.173.145.40
lah
17 February 2012 12:02

...

ปีการศึกษา 2555 มีทุน ศอ.บต หรือป่าวค่ะassets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP113.53.23.203
pum.12
pum.12
02 February 2012 10:59

...

คุณ ต่วนมารียานี
ทุน ทุนศอบต. ของม.หาดใหญ่ มอบให้ 10 ทุนค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.meedee.net/magazine/edu/scholarship/10540
Reply Report JC IP110.168.165.84
ต่วนมารียานี
30 January 2012 18:04

...

อยากทราบว่าทุนนี้จะถูกยกเลิกหรอค่ะ
เนื่องจากว่าได้ยินเพื่อนๆคุยกันค่ะ
ว่าปีหน้าจะไม่มีทุนศอบต.หรอค่ะ
Reply Report JC IP110.77.227.124
Amal
07 February 2012 15:33

...

สวัสดีค่ะ หนูจะถามว่าปีการศึกษานี้จะมีทุน ศอ.บตอีกไหมค่ะassets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP110.77.230.191
Asvanee
13 January 2012 16:43

...

ขอบคุณทุน ศอ.บต ที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนหนังสืืือ ในระดับอุดมศึึกษาค่ะ
Reply Report JC IP115.87.209.44
habibah
26 November 2011 21:47

...

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า ทุน ศอ.บต.นี้ คนที่ไม่อยู่ในภูมิลำเนาแต่เรียนในพื้นที่เสี่ยงมีสิทธิ์ไหมค่ะ...ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP202.184.111.68

...

ขอบคุณ ศอ.บต. ที่มีวิสัยทัศนืกว้างไกลในการพัฒนา จชต. โดยเฉพาะการพัมนาการศึกษานับว่าเป็นการแก้ปัญหา
Reply Report JC IP127.0.0.1
pum.12
pum.12
21 April 2011 10:09

...

รายละเอียดของปี 54 ดูได้ที่ http://www.meedee.net/magazine...rship/8157
Reply Report JC IP127.0.0.1
pum.12
pum.12
20 April 2011 10:33

...

Reply Report JC IP127.0.0.1
ฉัน
11 April 2011 14:16

...

อยากทราบว่าของปี54 มีรายละเอียดออกมาแล้ววยังค่ะ
หาเท่าไหร่ก้ไม่เจอเลย ปกติปีก่อนๆตอนนี้น่าจะออกรายละเอียดมาใหดูแล้วนะค่ะ
ช่วยบอกด้วยนะค่ะ
[b]ขอบพระคุณมากค่ะ[/b]
Reply Report JC IP127.0.0.1
คอลีเยาะ
07 April 2011 21:44

...

สวัสดิค่ะ่ ตอนนี้หนูยังไม่มีที่เรียนเลยคะหนูอยากได้ทุนนี้มากหนูหวังมากเลยค่ะ แล้วก็หนูอยากถามว่าใบสมัครกรอกเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนค่ะ๋และแบบสอบถามส่งพร้อมกันไหม กรุณาตอบด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
10 December 2010 11:52

...

สวัดดีค่ะ
ตอนนี้หนูยังไม่มีที่เรียนเลยค่ะ และหนูก็เรียนไม่เก่งด้วย
หนูอยากได้ทุนนี้ แต่เกรดเฉลี่ยสูง
หนูได้เกรดเฉลี่ยนิดเดี่ยว
รบกวนตอบด้วยน่ะค่ะ
Reply Report JC IP182.232.142.61
la
28 November 2010 15:55

...

สวัสดีครับ อยากทราบว่ามีทุนเรียนประเทศอื่นบ้างป่ะนอกจากอินโดอ่ะ เพราะที่โน้นมันเสี่ยงอ่ะ อิอิอิ แผ่นดินไหวบ่อย ภูเขาไฟไม่เคยหยุด อย่างเช่นประเทศ จอร์แดน ลิเบีย ซาอุ อยากเรียนที่โน้นอ่ะ รบกวนตอบด้วยน่ะครับ ด้วยความเป็นอย่างสูง
Reply Report JC IP41.91.163.247
busy
You are here Magazine EDU Upgrade ทุนดี ทุนเรียนฟรี ศอ.บต.คัด นร.รับ 500 ทุน

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer