MEEDEE.NET

Headlines:

ทุนดี ทุนเรียนฟรี

สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลเฉพาะทาง

 สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sso.go.th  หรือ www.mol.go.th

รัฐบาลรัสเซีย มอบ 20 ทุนให้นักศึกษาไทยระดับป.ตรี-ป.เอก

ทุนรัฐบาลรัสเซีย

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา 2556/2557 โดยกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดสรรทุนให้แก่ประเทศไทย ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียจัดสรรทุนการศึกษาในรัสเซียให้แก่ประเทศไทย รวม 20 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ (สูงกว่าระดับปริญญาตรี แต่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท) และระดับปริญญาโท จำนวน 18 ทุน (ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงสาขาแพทย์ด้วย) และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

ก.พ. รับสมัครทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ก.พ.

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจําปี 2555 (เพิ่มเติม) (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนที่รับสมัคร จํานวน 22 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

ทุนวิจัย UNESCO - L’ORAL

ทุนวิจัย UNESCO - L’ORAL

UNESCO ร่วมกับ L’ORAL Corporate ให้ทุนวิจัย UNESCO - L’ORAL International Fellowships for Young Women in Life Science – 2014 แก่นักวิจัยหญิงสาขา Life Sciences ทั่วโลก ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาเกี่ยวกับ Life Sciences ระยะเวลาให้ทุนทำวิจัยภายใน 1 ปี ภายใต้งบไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2557

ASEM-DUO Fellowship Program

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดคัดนศ.รับทุนป.ตรี

 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี จำนวนทุนละ 25,000 บาท
 

เอไอทีรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน

สถาบันเอไอที

นางวรรณภา เปลี่ยนศรี ผู้ประสานงานรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ กำลังประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และทุนการศึกษาลุ่มน้ำโขงพิจัย เพื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 นี้ โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิค มาศึกษาและทำวิจัยที่สถาบันเอไอที

เปิดรับสมัครทุนอำเภอรุ่น 4 รอบ 2

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 (ปีงบประมาณ 2556-2563) ซึ่งในการสอบคัดเลือกที่ผ่านมาปรากฏว่า ทุนประเภทที่ 1 ผู้รับทุนมีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 12 คน ส่วนทุนประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 86 คน รวมมีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 98 คน ยังเหลือทุนอีก 1,758 ทุน

"มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" มอบทุน ป.โท หนุนบุคลากรโรงเรียน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

"มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" มอบทุน ป.โท สนับสนุนให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556…

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สนับสนุนให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 56

ทางยกระดับดอนเมือง มอบทุนการศึกษา

ทางยกระดับดอนเมือง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง

You are here Magazine EDU Upgrade ทุนดี ทุนเรียนฟรี

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer