MEEDEE.NET

Headlines:

สตรีวิทยาเปิด "ธนาคารโรงเรียน" สร้างนิสัยการออม ปลูกฝังใช้เงินอย่างประหยัด

ธนาคารโรงเรียน

หากตอนนี้ใครมีธุระเดินเข้าไปในโรงเรียนสตรีวิทยา รวมถึงผู้คนละแวกนั้นที่เดินผ่านไปมาเป็นประจำ จะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์คือ"ธนาคารโรงเรียนสตรีวิทยา" มาตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ รับรองว่าตาไม่ได้ฝาดแน่ เพราะนั่นก็คือธนาคารจริง ๆ ที่รับฝากเงินเหมือนธนาคารทั่วไป โดยจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา

มี นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นด้วย รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่จากธนาคารออมสินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ ผู้ตรวจการ หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ก็มาร่วมงานในวันนั้นกันอย่างคึกคัก ที่สำคัญลูกค้าของธนาคารโรงเรียนฯ แห่งนี้เขาสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะนักเรียนของโรงเรียนสตรีวิทยา ครูและผู้ปกครองเท่านั้น หากใครสนใจอยากเข้าไปเปิดบัญชีใช้บริการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนแห่งนี้ละก็ เป็นอันว่าหมดสิทธิ์....

เรื่องของเรื่องก็คือทางโรงเรียนสตรีวิทยาจัดตั้งธนาคารนี้ขึ้นมาเพราะอยากสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนก่อนที่น้อง ๆ เหล่านั้นจะจบการศึกษาออกไป ให้เป็นผู้ที่รู้จักเก็บเงิน ประหยัด มัธยัสถ์ ตระหนักในคุณค่าของเงิน ลองคิดดูว่าถ้านักเรียนได้ออมวันละเล็กวันละน้อยทุกวันไปเรื่อย ๆ กว่าจะจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียนนี้ เงินเหล่านั้นก็อาจเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้ และผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหน คือนักเรียนระดับช่วงชั้น 5.6 ที่เรียนในสาขาบัญชีหรือการเงินของโรงเรียนสตรีวิทยานี่เอง นักเรียนที่สมัครใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้จะได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานจริงอีกด้วย เรียกได้ว่านักเรียนได้ถึงสองต่อ ต้องยกความดีให้กับผู้บริหารที่วิสัยทัศน์เฉียบแหลมและยาวไกลของโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ทำให้วันนี้โรงเรียนได้มีธนาคารเป็นของตัวเอง และเป็นไปตามนโยบายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการคือ

  1. มีระเบียบวินัย
  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีความรับผิดชอบ
  4. มีสัมมาคารวะ
  5. มีความประหยัดอดออมซึ่งนโยบายเหล่านี้โรงเรียนได้ปฏิบัติต่อเนื่องกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาเสมอมา

ตอนนี้คงอยากรู้แล้วใช้ไหมว่า แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นมาอย่างไร และธนาคารแห่งนี้จะมีบริการอะไรบ้าง อย่างไร คงต้องสอบถามไปยังผู้อำนวยการของโรงเรียนสตรีวิทยา นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์ ดีกว่าถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยท่านให้ข้อมูลว่า

"โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการ "ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการที่ให้เด็กนักเรียนได้ออมทรัพย์ทุกวันและทำบัญชีรายรับรายจ่ายจนเมื่อครบ 1 ปี มาสรุปผลปลายปี ซึ่งยอดเงินตอนนั้นได้ประมาณสามแสนกว่าบาทจากนักเรียนเกือบสี่พันคนของเราและได้นำเงินทั้งหมดขึ้นไปทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงเพื่อใช้ในพระราชกุศล เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้น เราจึงเล็งห็นว่าน่าจะมีโครงการที่เกี่ยวกับการออมเงินของนักเรียนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจึงปรึกษากับธนาคารออมสินถึงเรื่องการจัดตั้งธนาคารในโรงเรียน ซึ่งทางธนาคารเองก็ยินดีจะผู้สนับสนุนเรื่องเงินทุนการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกอบรมนักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารให้ได้รับความรู้เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่"

"ธนาคารโรงเรียนสตรีวิทยาจะเป็นการจำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน จุดประสงค์คือเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียน โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ทำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติซึ่งเราได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อว่านักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของนักเรียนให้มีทักษะความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในนอนาคตได้ นอกจากนี้นักเรียนยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกค่ะ"

"ในส่วนของเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคาร เรารับนักเรียนช่วงชั้น 5-6 จากสาขาบัญชีและการเงินที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้หาประสบการณ์จากการทำงานจริงก็สามารถสับเปลี่ยนมาเทำหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่นผู้จัดการธนาคาร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานลงรายการ และพนักงานติดต่อและทำงานตามช่วงเวลาที่ธนาคารโรงเรียนสตรีวิทยาเปิดบริการ นอกจากจะได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการทำงานระบบธนาคารแล้ว ยังจะได้รับเกียรติบัตรและได้เป็นสมาชิกสโมสรเยาวชนธนาคารออมสินรวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมพิเศษมากมายที่ทางธนาคารจัดขึ้น นอกจากนี้จะให้การสนับสนุนในรูปทุนการศึกษาแก่นักเรียนเจ้าหน้าที่เหล่านี้อีกด้วย"

"ด้านเงินฝากจะเป็นประเภทเผื่อเรียก สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำตั้งแต่ 20 บาทและรับฝากตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปโดยจะให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.75% ต่อปีซึ่งสูงกว่าที่ธนาคารออมสินให้ปกติ และเปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการใน 2 ช่วงเวลาคือก่อนเข้าเรียนเวลา 7.00-7.45 น. และเวลาพักทานข้าว 11.00-13.00 น. เพราะนักเรียนที่มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้เข้าเรียนได้ตามปกติ สำหรับโครงการนี้ยังไม่มีการการทำบัตรเอทีเอ็มเพราะอยากให้นักเรียนรู้จักออมเงินมากกว่าถอนไปใช้"

ด้านตัวแทนธนาคารธนาคารออมสิน นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกำหนดคุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ธนาคารโรงเรียน" ไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติคือ

  1. เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
  2. ผู้บริหารรวมทั้งอาจารย์และนักเรียนให้ความสำคัญและยินดีสนับสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  3. มีจำนวนนักเรียนในสถาบันไม่น้อยกว่า 1,000 คนและสามารถเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 บัญชี
  4. ต้องมีสถานที่ตั้งเหมาะสมและมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนสตรีวิทยามีคุณสมบัติครบตามที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นทางธนาคารออมสินจึงมีความยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โครงการ "ธนาคารในโรงเรียน"

ทางธนาคารออมสินได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 แล้วโดยเริ่มเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนประชานิเวศน์ สำหรับโรงเรียนสตรีวิทยาเป็นลำดับที่ 260 ของจำนวนธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ"

จากความมุ่งมั่นและเจตนารมย์ร่วมกันของโรงเรียนสตรีวิทยาและธนาคารออมสินในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้รู้รักการออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด และนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืน อย่าลืมคำขวัญ "ออมเงินวันละนิด จิตแจ่มใส" ยิ่งอายุน้อย ๆ ก็อาจรวยกว่ามาออมตอนโตก็ได้นะคะ

สำหรับผู้สนใจที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โทร.1114 หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

...

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก compuprint รุ่น sp40 ( เหมาะสำหรับ ธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศ )
เครื่องพิมพ์คุณภาพสูงได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตจากประเทศอิตาลีให้จำหน่ายในประเทศไทย (นำเข้าอย่าถูกต้อง)
เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารไทยธนาคาร เป็นต้น รวมถึงสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ และธนาคารต้นแบบกองทุนหมู่บ้าน และ องค์การบริหารสวนตำบล (อบต) รองรับการใช้งานกับ ระบบบัญชี e-LAAS สามารถพิมพ์เช็คและใบถอนได้ โดยการใช้คำสั่งพิมพ์เช็ค หรือพิมพ์ใบถอนจากปุ่มในหน้าพิมพ์เช็ค
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP40
(หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ)
ระบบการพิมพ์ : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ(Automatic Gap Adjustment )
จำนวนหัวพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์
ความเร็วในการพิมพ์. : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 600 CPS
15 cpi 12 cpi 10 cpi
Draft 600 cps 480 cps 400 cps
LQ 200 cps 164 cps 133 cps
ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว : 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 CPI
ระบบการ Setup เครื่องพิมพ์ : การ Setup printer SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading
ทางเข้ากระดาษ : สามารถวางสมุทรที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)
ความละเอียดในการพิมพ์ : Graphic 360x360 dpi
ชุดคำสั่ง (EMULATIONS): Emulations IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ®: LQ2550/ LQ1170,IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068
ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ : 94 Characters at 10 CPI
ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน) : RS232 serial, IEEE1284 parallel,(Automatic Interface Switching) USB2.0 Interface
อายุหัวพิมพ์ : พิมพ์ 400 ล้านตัวอักษร
ความกว้างในการพิมพ์ : 94 ตัวอักษรที่ 10 CPI
ระบบพิมพ์ภาษาไทย : สามารถพิมพ์รหัสภาษาไทยได้
ความหนาของกระดาษ : สูงสุดถึง 2.0 มม.
จำนวนสำเนา : (ต้นฉบับ+สำเนา 5 ฉบับ)
หน่วยความจำ : 64 KB
ระบบการ SETUP : เป็นแบบ Optical Mark Reading (Automatic set-up) OCR
อายุผ้าหมึก : 4 ล้านตัวอักษร
ระดับเสียงการพิมพ์ : 55 dBA
กระแสไฟ : สูงสุด 120 วัตต์ Standby 7 วัตต์
ขนาด (WxDxH) : 400 x 200 x 295 mm.
น้ำหนัก : 12 Kg.
บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
79 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-29063121-22 Fax : 0-29063132 Email : info@prn-tech.com ( ติดต่อ ศุภชัย 086-3094504 )
Reply Report JC IP124.120.58.11
15 October 2009 01:09

...

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค HCC PR3 สำหรับองค์ธนาคารโรงเรียน การบริการส่วนตำบล สหกรณ์ ธนาคารและสถาบันการเงิน โดยคุณสมบัติเครื่องพิมพ์มีดังนี้
- เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (PASSBOOK PRINTER) ระบบ DOT MATRIX 24 หัวเข็ม
- ใช้ระบบการพิมพ์แนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของเอกสารระหว่างพิมพ์ จึงสามารถพิมพ์เอกสารได้ทั้งในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) กระดาษธรรมดา และกระดาษต่อเนื่องแบบหลายสำเนา (MULTI PART FORM)
- ปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติ ด้วย Automatic Print-Head Gap Adjustment (AGA) จึงทำให้คุณภาพงานพิมพ์สม่ำเสมอ ไม่ติดขัด แม้ในเอกสารที่พิมพ์จะมีความหนาไม่สม่ำเสมอ และช่วยรักษาหัวพิมพ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
- ใช้งานง่าย เนื่องจากเครื่องพิมพ์จัดตำแหน่งการวางกระดาษในตำแหน่งที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ความละเอียด Resolution 360 x 360 DPI
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด ที่ 400 cps ใน Mode Draft , 150 cps ใน Mode N.L.Q., และ 133 cps ใน Mode L.Q.
- พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 258,76 mm, 94 ตัวอักษร ที่ 10 cpi
- ตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/5”, 1/6”, n/216”,n/240”
- พิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ที่ 10, 12, 15, 17.1,20 cpi
- สามารถป้อนกระดาษได้ความหนาสูงสุด 2 mm
- พิมพ์ได้ 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
- เชื่อมต่อแบบ RS 232 serial + IEEE 1284 parallel ทำงานแบบ Auto switching
- หน่วยความจำ 64 KB
- RIBBON 1 ตลับ พิมพ์ได้ 4 ล้าน ตัวอักษร
- หัวพิมพ์ มีอายุการใช้งานนาน 400 ล้านตัวอักษร
- สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย นอกจากการใช้งานเพื่อธุรกรรมทางธนาคาร เช่น เช็ค,ใบรับฝากเงินและใบถอนเงิน สามารถใช้งานเพื่อการพิมพ์ตั๋วโดยสาร สมุดทะเบียนต่างๆ เอกสารประจำตัว เช่น พาสปอร์ต ซองจดหมาย ฯลฯ ในองค์กรต่างๆ อาทิ บริษัทประกันภัย องค์กรเพื่อสาธารณูปโภค โรงพยาบาล บริษัทขนส่ง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้หลายรุ่น อาทิ Epson LQ 2550 , IBM Proprinter X24
- ใช้พลังงานระหว่างพักเครื่อง 10 W และระหว่างพิมพ์ 120 W
*** ได้รับการ Approved จาก Team Programmer ในการทดสอบใช้งานกับระบบ E-Laas โดยเครื่องพิมพ์เช็ค HCC รุ่น PR3 ได้มีการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานพิมพ์เช็คและใบถอนเงินกับระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ได้อย่างถูกต้อง ***

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้สินค้าและบริการอื่นๆดังนี้ :
Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (พีวีซี) มีทั้งแบบพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้าอัตโนมัติ
Passbook printer เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก สมุดบัญชีและเช็คมีความเร็วในการพิมพ์สูง
Heavy duty printer เครื่องพิมพ์ชนิดดอทแมทริกซ์ 24 เข็มที่มีความทนทานในการใช้งานสูงกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป
Line printer เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง สามารถพิมพ์ได้ครั้งละบรรทัด สำหรับงานที่ต้องการความเร็วมากๆ
Ribbon for printer วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
Toner for laser printer ผงหมึกที่นำไปใช้งานกับเครื่องพรินเตอร์ประเภทเลเซอร์ปริ้นเตอร์
Financial Machine เครื่องนับธนบัตรและเหรียญไทย พร้อมคัดแยกอัตโนมัติ
Software ระบบบริหารสหกรณ์และโปรแกรมสแกนไวรัส
Service บริการรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา,พนักงาน ฯลฯ และบริการทำทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์รายปี

--------------------------------------------------------------------

สนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง (ปู)
ที่อยู่ : 15 ซอยรามอินทรา 80 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
สำนักงาน : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จำกัด
50/254 ซ.หทัยราษฏร์ 6 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 08-9133-1587,0-2906-5300
แฟกซ์ : 0-2906-5301
E-mail : info@procard.co.th
website : www.procard.co.th
Reply Report JC IP124.120.51.253
prn
11 March 2009 07:18

...

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก compuprint รุ่น sp40 (ราคาพิเศษสำหรับธนาคารโรงเรียน)
เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยธนาคาร เป็นต้น รวมถึงสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ และธนาคารต้นแบบกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Compuprint รุ่น SP40
(หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ)

ระบบการพิมพ์ : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ(Automatic Gap Adjustment )
จำนวนหัวพิมพ์: 24 เข็มพิมพ์
ความเร็วในการพิมพ์. : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 600 CPS
15 cpi 12 cpi 10 cpi
Draft 600 cps 480 cps 400 cps
LQ 200 cps 164 cps 133 cps
ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว: 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20, 24 CPI
ระบบการ Setup เครื่องพิมพ์ : การ Setup printer SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading
ทางเข้ากระดาษ : สามารถวางสมุทรที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)
ความละเอียดในการพิมพ์: Graphic 360x360 dpi
ชุดคำสั่ง (EMULATIONS): Emulations IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ®
: LQ2550/ LQ1170,IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068
ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์: 94 Characters at 10 CPI
ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน): RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Interface Switching) USB 2.0 specific version
อายุหัวพิมพ์: พิมพ์ 400 ล้านตัวอักษร
ความหนาของกระดาษ: สูงสุดถึง 2.0 มม.
จำนวนสำเนา: (ต้นฉบับ+สำเนา 5 ฉบับ)
อายุผ้าหมึก: 4 ล้านตัวอักษร
ระดับเสียงการพิมพ์: 55 dBA
กระแสไฟ: สูงสุด 120 วัตต์ Standby 7 วัตต์
ขนาด (WxDxH): 400 x 200 x 295 mm.
น้ำหนัก: 12 Kg.

บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ( ราคาพิเศษสำหรับธนาคารโรงเรียน )
79 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-29063121-22 Fax : 0-29063132 Email : rakchart@prn-tech.com
Reply Report JC IP124.120.47.11
busy
You are here Magazine EDU Upgrade รายงานพิเศษ สตรีวิทยาเปิด "ธนาคารโรงเรียน" สร้างนิสัยการออม ปลูกฝังใช้เงินอย่างประหยัด

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer