MEEDEE.NET

Headlines:

เรียนที่นี่มีโอกาส

วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล เปิดรับตรง

มหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 19 สาขาวิชา ได้แก่

  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และนิเทศศิลป์

เปิดรับสมัครสอบตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครสอบตรง ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 โดยมีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 4 สาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ศึกษาต่อ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

 มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ปวช. และปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร  มจพ. ปราจีนบุรี และ มจพ. ระยอง รายละเอียดดังนี้

คณะทันตแพทย์ มหิดล เปิดรับหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

มหาวิทยาลัยมหิดลคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 257 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2557

นักเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกหญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557 จึงประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครข้าราชการตำรวจ ชาย/หญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 25567

โรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการรับสมัครและสอบตัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชาย / หญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 จึงประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนแผนที่ รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแผนที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

กองดุริยางค์ทหารอากาศ รับบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบกโรงเรียนนายสิบทหารบก เตรียมเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ

มรธ.เปิดรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี(เทียบโอน) โดยรับสมัครวันที่ 9 ธ.ค. 2556 – วันที่ 31 ม.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ วันที่ 5 ก.พ. 2557 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( www.dru.co.th  ) สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer