MEEDEE.NET

Headlines:

คณะบริหารธุรกิจ ‘เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น’ รับ ปวส.ต่อตรี/ ป.โท MBA เริ่มแล้ว

เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้จบ ปวส.ทุกสาขา หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ เตรียมพร้อมเพิ่มองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม (TPS, TQM, TPM, MBO, ISO และภาษาญี่ปุ่น) เรียนประมาณ 2-2 ปีครึ่ง 80-90 หน่วยกิต (เทียบโอนประสบการณ์ได้ 7 หน่วยกิต)

อาจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ เปิดมาเป็นปีที่ 4 แล้ว นักศึกษาที่เข้าเรียนบางส่วนได้จบการศึกษาแล้ว ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมาก ผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานก็สามารถเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำได้ จุดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

  1. ผลิตนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
  2. ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม กว่า 3,000 องค์กร และหน่วยงานญี่ปุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. มีทุนการศึกษาประมาณ 60 ทุน/ปี และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น 16 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  4. เน้นการผลิตนักศึกษาที่สามารถสื่อาสารภาษาญี่ปุ่น (พื้นฐานวิชาบังคับ) และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของโครงการปริญญาโท New MBA ของ TNI เป็น Japaness Style MBA เรียนจริงปฏิบัติจริงในโรงงาน โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง มีเฉพาะที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เดียวเท่านั้น ในสไตล์ญี่ปุ่น เน้นแนวคิด Monotsukuri (การคิดเป็นทำเป็น) แนวคิดการวินิฉัยองค์กร (Shindan) ที่ถ่ายทอดจากญี่ปุ่นโดยตรง วิธีการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production system) มีสอนที่เดียวในประเทศไทย โดย

หลักสูตรที่ 1 Industrial management – IM (การจัดการอุตสาหกรรม) สำหรับผุ้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นนักบริหารของโรงงานหรือสายการผลิต เน้นเสริมสร้างผู้บริหารจัดการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ อย่างครบวงจร มีความรู้ทั้งด้านการบริหารการผลิต การบริหารคุณภาพ โลจิสติกส์และการบริหารจัดกาทางบัญชีการเงิน การตลาดและบุคลากร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวินิฉัยองค์กร การจัดการกลยุทธ์ รวมทั้งระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่กำลังเป็นที่นิยม

หลักสูตรที่ 2 New style MBA – Executive Enterprise Management (EEM) (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) เน้นการวินิฉัย (Shindan) ที่นำมาจากญี่ปุ่นโดยตรงและแก้ปัญหาให้แก่องค์กรธุรกิจโดยตรง เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่อยากจะเป็นนักวินิฉัยหรือที่ปรึกษาธุรกิจ หรือกำลังจะบริหารโครงการใหญ่ภายในองค์กร เรียนวิชาการวินิฉัยและแก้ปัญหาองค์กร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสถานประกอบการรวมกว่า 130 ชั่วโมง ตามหลักการเรียนที่ถ่ายทอดจากญี่ปุ่น ที่ช่วยแก้ปัญหาของ SMEs ได้อย่างมาก เรียนวิชาวิธีการให้คำปรึกษา 45 ชั่วโมง สร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาทางการผลิต การตลาด การเงินการบัญชีและบุคลากร ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร มีโครงการไปสัมมนาทางวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่เน้นการปฏิบัติจริง

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรปริญญาเทียบโอนหน่วยกิต (พิเศษ) “การจัดการอุตสาหกรรม” เป็นหลักสูตรที่มีที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เดียวเท่านั้น เป็นหลักสูตรรองรับผู้ที่จบ ปวส.ใหม่ทุกสาขาและผั้ที่ทำงานแล้วในสถานประกอบการ (พิเศษสำหรับผู้ทำงานสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ 7 หน่วยกิต) พิเศษ ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจนใช้งานได้ และความรู้ทางบริหารการผลิต บริหารคุณภาพ บริหารสินค้าคงคลัง การบำรุงรักษา ไปต่อยอดงานที่ทำงานอยู่ได้อย่างสบาย (โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย) พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารทางการตลาด บุคคล การบัญชี เพื่อที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ ระยะเวลาเรียน 2-2 ปีครึ่งเท่านั้น (สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่จบสายการช่างอุตสาหกรรมหรือสายพาณิชย์) ภาคพิเศษนี้ เรียนวันศุกร์เย็น เสาร์และอาทิตย์

รับสมัครปีละเพียง 1 รุ่นเท่านั้น

  • ปริญญาตรีเทียบโอน จำกัดสิทธิเพียง 60 คน
  • ปริญญาโท จำกัดสิทธิเพียง 100 คน

วิธีการเข้าศึกษา

  • สอบสัมภาษณ์

เวลาเรียน

  • ศูกร์ (18.00-21.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 สมัครทาง www.tni.ac.th และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2763 2601-6 0 2763 2715 E.mail: tniinfo@tni.ac.th และ niratsai@tni.ac.th 

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 143

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
27 November 2010 19:25

...

เรียนสอบถามท่านผู้เกี่ยวข้อง
ชื่อ รักสิมา ฐิตะฐาน
ดิฉันจบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจมา อยากทราบว่าพอจะมีเอกไหนบ้างที่ดิฉันจะสามารถเรียนต่อวิชาชีพครูคะ รบกวนตอบดิฉันหน่อยค่ะ
ขอบพระคุณอย่างสูง
Reply Report JC IP124.121.66.108
busy
You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส คณะบริหารธุรกิจ ‘เทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น’ รับ ปวส.ต่อตรี/ ป.โท MBA เริ่มแล้ว

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer