MEEDEE.NET

Headlines:

X-Cite

ควอลิตี้คิดส์ เปิดแบรนด์‘แฮปปี้เบรน’ ขายแฟรนไชส์ ไปต่างประเทศ

qualitykids

การเรียนเสริมสร้างทักษะสมองในวันนี้ เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเข้าใจและให้การยอมรับ จึงทำให้ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา “ควอลิตี้คิดส์” สถาบันพัฒนาความฉลาด เสริมสร้างทักษะสมองมีการเติบโตที่ต่อเนื่อง และกำลังจะขยายตัวไปสู่ภาคอื่นของประเทศ รวมทั้งไปยังต่างประเทศด้วย เมื่อปีที่ผ่านมา 2552 นับว่าเป็นปีแห่งการเติบโตของสถาบันพัฒนาความเฉลาดเสริมสร้างทักษะสมองควอลิตี้ คิดส์ ซึ่งในแต่ละปีมีการเติบโตของการเข้าเรียน เฉลี่ยประมาณ 50% ของทุกๆ ปี โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนจากสถาบันฯ นี้มากกว่า 5,000 คน

ม.ในสหราชอาณาจักร เร่งพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ

สถิติล่าสุดตามรายงานของ Universities UK องค์กรตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการทางด้านการศึกษาของผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกหลายเท่าตัวในอนาคต ตามสัดส่วนจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในที่นี้พบว่าในช่วงระยะเวลามากกว่า 35 ปีที่ผ่านมา ประเทศสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมดในปี ค.ศ. 1971 เป็นร้อยละ 16 ในปี ค.ศ. 2008 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2026

ม.ในสหราชอาณาจักร เร่งพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ

สหราชอาณาจักร

สถิติล่าสุดตามรายงานของ Universities UK องค์กรตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการทางด้านการศึกษาของผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอีกหลายเท่าตัวในอนาคต ตามสัดส่วนจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมิชิแกนส่งเสริมคุณภาพการสอนของคณาจารย์

michigan university

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมักให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์ ในฐานะที่เป็นกุญแจหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 19 ของโลก เมื่อปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา

ปริญญากิตติมศักดิ์ สนับสนุนคนดี เก่ง กล้า และสานต่อทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ปริญญากิตติมศัก

ช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ในการบรรยายของผมในหลายที่หลายโอกาส ผมได้เสนอแนวคิดการสร้างสังคมแห่งปัญญาซึ่งนำมาจากหนังสือคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคมที่ผมเขียนขึ้น

ฮาร์วาร์ดกับภารกิจบริการสาธารณะสู่สังคม

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ฮาร์วาร์ดได้มีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ให้บริการสังคมในพื้นที่โดยตรง

เปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยในโรงเรียน

สหรัฐอเมริกา

ด้วยสภาพการแข่งขันการจัดการอุดมศึกษาที่นับวัน จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ผลักดันให้มหาวิทยาลัยทั่วโลก ต่างแสวงหายุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน

จัดการศึกษาผู้สูงวัยในฮ่องกง

จัดการศึกษาผู้สูงวัยในฮ่องกง

ย้อนหลังกลับไปในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 1979 หลายประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ได้มีการริเริ่มพัฒนารูปแบบโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งในฝ่ายกายภาพและจิตใจ

มหาวิทยาลัยกับการลดก๊าซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยกับการลดก๊าซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศและมีส่วนในการนำทิศนำทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ อาทิ วิกฤตสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามประเทศต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้ แม้ว่าวิกฤตดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่กำลังสร้างความกังวลใจให้แก่ประชากรทั่วโลก แต่นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างต้องหันกลับมาทบทวนถึงบทบาทของตน เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชนะเลิศ โครงการ การสร้างธุรกิจชุมชนฯ ครั้งที่ 3

โครงการ การสร้างธุรกิจชุมชนฯ ครั้งที่ 3

ทีมกอและสันติภาพ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชนะเลิศในการประกาศผล โครงการ การสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน ครั้งที่ 3 ส่วนทีมรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่ง ได้แก่ ทีมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมรองชนะเลิศลำดับที่สอง ได้แก่ ทีมอบอุ่น จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 295,000 บาท

You are here Magazine EDU Upgrade X-Cite

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer