MEEDEE.NET

Headlines:

สิ่งในบ้านที่ทำให้เราจน

สิ่งในบ้านที่ทำให้เราจน

จากสำหรับวันนี้อาจารย์มีความรู้มาฝากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับพลังและสภาพแวด ล้อมภายในบ้านที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบชี้ขาดต่อความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความตกต่ำเสื่อมถอยของผู้อยู่อาศัยได้มากที่สุด โดยที่ตัวผู้อยู่อาศัยเองจะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังตกอยู่ภายใต้ ชะตากรรมเช่นไร จะเว้นไว้ก็แต่ว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์แห่งพลังและสภาพแวด ล้อม (ซึ่งก็คือฮวงจุ้ย) หรือได้มีผู้ที่มีความรู้ในทางฮวงจุ้ยอย่างแท้จริงมาช่วยชี้แนะ

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบ้าน 100 สิ่งที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้ผู้ อยู่อาศัยภายในบ้านเรือนหลังนั้นๆ ต้องพบกับความลำบากยากจนได้ในที่สุด ซึ่งเราควรที่จะได้ทำการตรวจสอบและหาทางหลีกเลี่ยง แก้ไขอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้ภายในบ้านโดยเร็ว

 1. รั้วบ้าน รั้วทำหน้าที่ช่วยกักเก็บพลังมิให้รั่วไหล และยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยมิให้ถูกบุคคลภายนอกรุกล้ำ การไม่มีรั้วบ้าน หรือรั้วบ้านโปร่ง เตี้ย มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน หรือสูงมากเกินไป จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีฐานะตกต่ำยากจน
 2. รั้วบ้านมีช่องเปิด ช่องเปิดที่ผนังรั้วจะทำให้พลังในพื้นที่บ้านรั่วไหล มีผลให้ทุกด้านของชีวิตอ่อนแอลงไป และถ้าฮวงจุ้ยอื่นๆ ของบ้านไม่ค่อยจะดีด้วยแล้วก็จะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินทำให้จนเร็วขึ้น
 3. สีของกำแพงบ้าน รั้วที่ดีต้องทาสีให้ดูสวยงามจึงจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับผู้อยู่อาศัย การไม่ทาสีให้กำแพงรั้ว หรือปล่อยให้สีที่ทาหลุดร่อน หรือเก่าทรุดโทรม จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีโชคลาภ และการทำมาหากินตกต่ำเสื่อมถอย สีเข้มโดยเฉพาะสีดำ สีน้ำเงิน หรือสีฟ้า เป็นสีต้องห้ามที่ไม่ให้ใช้เป็นสีกำแพง เพราะเป็นอัปมงคลที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเสียหาย การเงินมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ และเงินทองรั่วไหล
 4. กำแพงรั้วมีความขรุขระมีส่วนแหลมคมเป็นปุ่มปมตะปุ่มตะปั่ม จะทำลายพลังที่ผ่านเข้าบ้านเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำมาหากิน มีรายได้น้อย มีรายจ่ายมากและยากจน
 5. บนกำแพงรั้วมีเหล็กดัดปลายแหลมหันแทงเข้าในบ้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดเรื่องเดือดร้อนและเสียเงินเสียทองอยู่บ่อยๆ เตี้ยจนเกินไป หรือมีลวดลายที่เป็นอัปมงคล เช่น เป็นลวดลายแหลมคมหรือเป็นลายเครื่องหมายคูณ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีปัญหาทางการเงินและยากจน
 6. สีของประตูรั้ว ห้ามใช้สีเข้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีดำ สีน้ำเงิน และสีฟ้า เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายทางการเงิน นอกจากนี้แล้ว สีขาวและสีทองเป็นสีที่ห้ามใช้ทาร่วมกัน เพราะจะเป็นนัยที่หมายถึงผู้อยู่อาศัยจะพบแต่เรื่องเศร้าใจ ชีวิตมีปัญหา และอุปสรรคเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 7. ความสูงของประตูรั้ว ประตูรั้วจะต้องมีความสูงเสมอกับขอบกำแพง จะสูงกว่ากำแพงไม่ได้ เพราะมิฉะนั้นจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีการทำมาหากินที่ฝืดเคือง เงินทองร่อยหรอ
 8. ประตูในประตูรั้ว การมีประตูเล็กในบานประตูรั้วจะเป็นอัปมงคลที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเจ้าบ้านมีปัญหาในเรื่องการปกครอง และการบริหารทั้งที่บ้านและที่ทำงาน บริวารและลูกน้องไม่เชื่อฟัง ถ้ามีฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอื่นร่วมเข้ามาด้วยก็จะกระทบต่อการงานและการเงิน
 9. ประตูรั้ว 2 บานไม่เท่ากัน ประตูรั้วที่เป็นประตู 2 บาน จะต้องมีขนาดที่เท่ากัน จึงจะมีความเป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย ถ้าประตูรั้วทั้ง 2 บานมีขนาดไม่เท่ากันจะทำให้คนในบ้านถูกข่มเหงรังแกจากบุคคลอื่นจนกระทั่ง เกิดความเสียหายขึ้นกับฐานะทางการเงิน ถ้าประตูบานซ้ายใหญ่กว่าประตูบานขวา (ยื่นหันออกไปนอกบ้าน) ผู้หญิงในบ้านจะถูกข่มเหงรังแก และถ้าประตูบานขวาใหญ่กว่าประตูบานซ้าย ผู้ชายในบ้านจะถูกข่มเหงรังแก
 10. พื้นที่บ้านมีความสูงกว่าถนนนอกบ้านมากเกินไป จะทำให้พลังจากถนนนอกบ้านเคลื่อนตัวเข้าสู่ในเขตบ้านได้ลำบาก เป็นเหตุให้บ้านขาดพลัง ผู้อาศัยในบ้านลักษณะเช่นนี้จะพบกับความสำเร็จในชีวิตและการงานได้ยาก และขัดสนเรื่องเงินทอง
 11. ถนนในบ้านที่ต่อจากประตูมีความขรุขระตะปุ่มตะปั่มไม่ราบเรียบหรือมีลวด ลาย โดยเฉพาะเป็นลายที่มีความแหลมคมหรือเป็นรูปกากบาท จะทำให้พลังเคลื่อนผ่านเข้าบ้านได้ยาก พลังเสียหายและติดขัด ผู้อยู่อาศัยจะพบกับปัญหาและอุปสรรคนานาประการในชีวิต การทำมาหากินฝืดเคือง ธุรกิจการงานตกต่ำเสียหาย และสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
 12. รั้วร้าวแตกหัก จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความเสียหายและการสูญเสีย การเงินและการงานตกต่ำเสื่อมถอย
 13. ช่องเจาะบนกำแพงรั้ว หรือลวดลายบนกำแพงรั้ว เป็นรูปคล้ายป้ายหลุมศพ หรือช่องเก็บศพ จะทำให้ผู้อยู่อาศัยพบกับความสูญเสีย เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ของชีวิต คนในบ้านจะมีสุขภาพไม่ดี อาจป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต และการทำมาหากินฝืดเคือง เงินทองรั่วไหลและมีรายจ่ายมาก
 14. ประตูรั้วทาสีดำและสีทอง หรือสีฟ้าและสีทอง จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย และควบคุมการเงินไม่
 15. เหนือประตูรั้วมีซุ้ม หรือมีต้นไม้พาดผ่านคร่อมเหนือประตูจนคล้ายเป็นซุ้ม จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีวิถีชิวิตที่ไม่ก้าวหน้า ยากจะพบกับความสำเร็จ การงานตกต่ำ การเงินถดถอย และยากจน
 16. ศาลพระภูมิตั้งอยู่ชิดประตูรั้ว ตามปกติการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้องควรตั้งอยู่ทางด้านฝั่งขวามือของพื้นที่ บ้าน (เมื่อยืนหันออกไปหน้าบ้าน) แต่มีข้อห้ามในการตั้งคือ ห้ามตั้งศาลพระภูมิใกล้ชิดติดกับประตูรั้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดชิดกับขอบถนนที่ต่อจากประตูรั้วเข้าบ้าน เพราะในวิชาฮวงจุ้ยถือว่าศาลพระภูมิเป็นธาตุไฟที่จะทำให้พลังที่ผ่านเข้ามา ทางประตูรั้วถูกทำลาย เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านขาดพลังทำให้ชีวิตตกต่ำ มีอุปสรรคและปัญหา เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย และการเงินเสียหาย
 17. สีของศาลพระภูมิ สีน้ำเงิน สีดำ และสีฟ้า เป็นสีที่ต้องห้ามที่ไม่ควรใช้เป็นสีของศาลพระภูมิเ พราะเป็นสีธาตุน้ำที่พิฆาตต่อธาตุไฟของศาลพระภูมิ ทำให้เกิดความขัดแย้งของพลังขึ้นภายในพื้นที่ เป็นเหตุให้การทำมาหากินฝืดเคือง รายได้น้อย รายจ่ายมาก
 18. ข้างประตูรั้ว ข้างประตูหน้า หรือริมขอบถนนที่จะเดินเข้าประตูบ้าน ไม่ควรปลูกต้นจั๋ง พืชตระกูลปาล์ม ต้นหมาก หรือต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม เพราะต้นไม้เหล่านี้เป็นพิฆาตต่อพลังที่ผ่านเข้ามาในบ้าน ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีฐานะไม่ดี การเงินรั่วไหล
 19. ประตูรั้วบ้านตั้งตรงและประจันกับประตูรั้วของเพื่อนบ้าน จะทำให้การทำมาหากินมีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น และถ้าประตูรั้วของเพื่อบ้านมีขนาดที่ใหญ่กว่าประตูรั้วของเรา หรือประตูรั้วทั้งสองตั้งตรงกัน แต่ขอบประตูหรือเสาประตูตั้งขบกัน จะยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหา มีรายได้น้อยมากยิ่งขึ้น รวมถึงคนในบ้านจะเจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุบ่อย
 20. ลวดลายของประตูรั้วหรือของกำแพงรั้วของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านเรา เป็นลวดลายอัปมงคล จะทำให้ชีวิตและการทำมาหากินถดถอยตกต่ำ ยากที่จะพบกับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับข้อผิดพลาดที่กล่าวไปข้างต้นนั้นในทางฮวงจุ้ยเราสามารถแก้ไขได้ เพื่อให้เกิดพลังที่ดีและความเป็นมงคลภายในบ้าน แต่การแก้ไขนั้นต้องปรับแก้ให้ตรงตามเจ้าบ้านด้วย นั่นหมายความว่า การแก้ไขของแต่ละบุคคลอาจจะมีความแตกต่างกันไป จึงขอแนะนำ หากท่านผู้อ่านมีความสนใจสามารถติดต่อเรียนฮวงจุ้ยได้ฟรีที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ สัปดาห์นี้ฝากไว้ 20 ข้อนะครับ 80 ข้อที่เหลือติดตามอ่านฉบับหน้า…สวัสดีครับ

โดย อาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท

ข้อมูล : www.fafonfai.net


fafonfai.org/

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Home Upgrade Special Report สิ่งในบ้านที่ทำให้เราจน

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer