MEEDEE.NET

Headlines:

Job Upgrade

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงกา215607รคืนครูให้นักเรียน)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ 181 อัตรา

2015-05-07 22-43-49การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 113 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

1) จังหวัดชลบุรี
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) จังหวัดระยอง
4) จังหวัดจันทบุรี
5) จังหวัดตราด

ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท SCG Cement รับวุฒิ ปวส,ป.ตรี 73 อัตรา อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id27784.html

picture-3-27784

บริษัท SCG Cement Building Materials - Domestic Market
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย)
2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท)
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท)

กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 เม.ย. 2558 นายสิบชั้นต้น เหล่า ส. รุ่นที่ 2

signal-signกรมการทหารสื่อสาร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นายสิบชั้นต้นจากทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เหล่า ส. รุ่นที่ 2

คุณสมบัติเบื้องต้น (ต้องตรวจสอบกับประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง ในขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบ)

เพศชาย อายุ 18-25 ปี คุณวุฒิ ทาง ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงาน กรมการทหารสื่อสาร เตรียม งานราชการ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม รับสมัคร สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 2557 สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 57 กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดสอบ


 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัดนี้ – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ที่ มท 0809.2/ว 34 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต

โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -27 เม.ย. 2558 พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์

 ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์
imageR aระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 32.16-279.17/ชม.
อัตราว่าง: 80
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 27 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -01 พ.ค. 2558 นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -30 เม.ย. 2558 นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(รพ.ราชบุรี) 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ก.พ.ก.ค.ศ. บัดนี้ – ปลดล็อค! ป.ตรี อาชีวะ เฮ – รับรองสอบราชการได้เเล้ว

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เริ่มเปิดสอนในปี 2556 ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตร ขณะนี้ ก.พ.และ ก.ค.ศ.มีมติรับรองคุณวุฒิแล้ว

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายตำแหน่ง

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

  • งานสนับสนุนคณะกรรมการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการต่างๆ อำนวยความสะดวก และจัดทำวาระการประชุม
  • งานวิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบและจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2558 รวม 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2558 รวม 5,000 อัตรา รับออนไลน์  คาดว่ารับสมัคร 5-19 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น

You are here Magazine Job Upgrade

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer