MEEDEE.NET

Headlines:

Job Upgrade

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก
สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 100 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2557


ตำแหน่งที่เปิดสอบตำรวจ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) (รองสารวัตร) จำนวน 100 อัตรา แยกเป็น

สตช.รับสมัครตร.นายร้อย450 อัตรา สำหรับคนจบการศึกษาปริญญาตรี ทั้งชาย-หญิง

วันนี้(5 พ.ย.) มีรายงานข่าวว่าได้มีการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก วุฒิ ปริญญาตรี สาขาต่างๆ เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา (นายร้อยตำรวจ)  โดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

ผู้สมัครอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม โดยแบ่งตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 112 อัตรา

logo bma

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๑๒ ตําแหน่ง รวมจํานวนตําแหน่งว่าง ๑๑๒ อัตรา โดยกําหนดเปิดรับสมัครสอบ
ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

ก.ค.ศ.ไฟเขียวกรอบอัตรากำลังกว่า 1 หมื่นอัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.ไฟเขียวกรอบอัตรากำลังที่จัดสรรหลังเกษียณปี 56 แล้วกว่า 1 หมื่นอัตรา สพฐ.มากที่สุดโดยเฉพาะครูผู้ช่วย สูงถึง 8,462 อัตรา ขณะที่กรอบอัตราหลังเกษียณปี 57 ยังส่งข้อมูลมาไม่ครบ

วันนี้ (12 พ.ย.) นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 10,929 อัตรา ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 26 ตำแหน่ง วุฒิม.ต้น-ปวช-ปวส-ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก.


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร ตั้งแต่ วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวส. และปริญญาตรี เงินเดือน 10,430 - 19,500 บาท moph

กรมป่าไม้เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัครทางเน็ต 12-23 มิถุนายน 2557

Logo-forest

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมครบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557 นักวิชาการยุติธรรม

LOGO“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  นักวิชาการยุติธรรม “

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมชลประทาน

“กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -23 มิ.ย. 2557  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ”

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557

Logo-DCA-Blue-250x250

“กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -20 มิ.ย. 2557  วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา”

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าตาลด้วย เทศบาลตำบลป่าตาล จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

You are here Magazine Job Upgrade

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer