MEEDEE.NET

Job Upgrade

เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าตาลด้วย เทศบาลตำบลป่าตาล จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาชุมชน 150 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ เปิดรับสมัคร พนักงานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรขุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

ช่างไฟฟ้า

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บริษัท ไดซิน จำกัด เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังนี้

บริษัท ไดซิน จำกัด บริษัท ไดซิน จำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม (O.E.M.)   ส่งโดยตรงให้บริษัทผู้ประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น อิเลคทรอนิค เป็นต้น มาเป็นเวลากว่า 30 ปี เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังนี้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

 ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง เป็นบริษัทร่วมทุนไทยกับญี่ปุ่นดำเนินกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และรับชุบแข็งโลหะมานานกว่า30 ปี พร้อมกันนี้ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)และใบรับรองมาตรฐานอุสาหกรรมISO 9001: 2008 , ISO TS 16949 และ ISO 14001 เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถเพื่อร่วมดำเนินงานให้ไปสู่ความสำเร็จ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี เปิดรับสมัครพนักงาน

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรีกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท เป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมประกอบรถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า  เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

พูนทรัพย์ แคน บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภาชนะโลหะกระป๋อง ฝา ชนิดฝาธรรมดา และฝาดึงเปิด สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

 เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่งบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่าง มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

You are here Magazine Job Upgrade

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer