MEEDEE.NET

Headlines:

งานสถานศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ รับป.ตรี-โท หลายสาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แนะสอบเข้า นตท.ในส่วน ตร.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอให้ผู้ที่สนใจและมีพื้นความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ฝึกฝนและเสริมสร้างความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้สามารถสอบผ่านทั้งรอบแรก (ข้อเขียน) และรอบสองเพื่อไปสู่การฝึกอบรม ทั้งในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหารทหารและโรงเรียนนายเรือตำรวจ

You are here Magazine Job Upgrade งานสถานศึกษา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer