MEEDEE.NET

Headlines:

งานราชการ

กองทัพเรือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา

กองทัพเรือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้
คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ 
คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้ 
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา 
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา 
1.3 นิติศาสตร์ และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา 
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา 
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

944564 521916714552581 1069414071 nฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ตำแน่งครู (ปท.1) ในสังกัดต่างๆ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังต่อไปนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงกา215607รคืนครูให้นักเรียน)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ 181 อัตรา

2015-05-07 22-43-49การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 113 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

1) จังหวัดชลบุรี
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) จังหวัดระยอง
4) จังหวัดจันทบุรี
5) จังหวัดตราด

ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 เม.ย. 2558 นายสิบชั้นต้น เหล่า ส. รุ่นที่ 2

signal-signกรมการทหารสื่อสาร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นายสิบชั้นต้นจากทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เหล่า ส. รุ่นที่ 2

คุณสมบัติเบื้องต้น (ต้องตรวจสอบกับประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง ในขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบ)

เพศชาย อายุ 18-25 ปี คุณวุฒิ ทาง ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงาน กรมการทหารสื่อสาร เตรียม งานราชการ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม รับสมัคร สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 2557 สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 57 กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดสอบ


 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -27 เม.ย. 2558 พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์

 ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์
imageR aระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 32.16-279.17/ชม.
อัตราว่าง: 80
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 27 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -01 พ.ค. 2558 นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -30 เม.ย. 2558 นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(รพ.ราชบุรี) 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2558 รวม 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2558 รวม 5,000 อัตรา รับออนไลน์  คาดว่ารับสมัคร 5-19 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา แบ่งเป็น

กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 98 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 255821122012

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2558

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2558 เตรียมเปิดรับสมัคร 2,598 อัตรา

 ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 29 มกราคม 2558
เปิดสอบท้องถิ่น 2558 ไม่เอาภาค ก. ของ ก.พ. แต่อาจเพิ่มภาษาอังกฤษ และจะไม่เปิดตำแหน่งที่ยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ค้างอยู่ ส่วนจะเปิดตำแหน่งอะไรบ้างต้องติดตามข่าวกันต่อไป

(ข้อมูลจาก ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล) ก.กลางมีมติให้ กสถ.เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ก กลาง ในวันนี้ ( 29 มค 58) เวลา 13.30 น.ที่ประชุมร่วม 3 ก ก.อบต/ กท./กจ. โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานที่ประชุม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องที่ กสถ.ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา และที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันได้ และในการประชุมคราวต่อไป ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ นำเสนองาน ประสบการณ์ และแผนงานเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขันต่อที่ประชุม ก กลาง
สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น จะเป็นตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านน้อย เช่นครู ช่าง และจะไม่เป็นตำแหน่งที่บัญชี กสถ.ยังค้างอยู่ ซึ่งที่ประชุมขอใหั กรมฯ นำเอาบัญชีที่ยังค้างอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จากการเปิดสอบปี่ที่แล้ว ได้เปิดเผยในเว็ปกรมฯ เป็นการด่วนด้วย และกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเรียกบรรจุจนหมดบัญชี (ขึ้นบัญชีไว้ 2ปี)
สำหรับกรณีที่ กสถ.ขอให้ ผู้ผ่านภาค ก ของ กพ.มีสิทธิสอบภาค ข และ ค ของท้องถิ่นนั้น ที่ประชุม ก กลาง ไม่เห็นชอบด้วยในประเด็นนี้เพื่อความเท่าเทียมกัน จึงมีมติให้มีการสอบภาค ก ข และ ค ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งในภาค ก นั้นอาจจะมีภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาตามที่ ครม.มีมติไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กพ.ครับ

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น มีตำแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนี้ ทาง กสถ.จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไปครับ

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กท.)
29 มกราคม 2558 เวลา 19.22น.


ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 มกราคม 2558
สอบท้องถิ่น 2558 อาจใช้ภาค ก ของ ก.พ. แทนได้!!!
กสถ. ประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในกรณีเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งขันของ กสถ. ว่า ควรให้นำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ กสถ. จะดำเนินการสอบ โดยมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 
ให้ผู้สมัครสอบสามารถนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้ในการสมัครสอบของ กสถ. โดยไม่ต้องสอบภาค ก ของ กสถ. แต่ให้สอบเฉพาะภาค ข. และภาค ค. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ต้องสอบทั้งภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ของ กสถ.
เพื่อให้มีผู้มีสิทธิสอบภาค ข. และภาค ค. มากขึ้น ประกอบกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ. เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกส่วนราชการ และปัจจุบันการสอบภาค ก.ของ ก.พ. ได้มีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

แนวทางที่ 2
ควรดำเนินการสอบภาคตามประกาศ ก.จ. กท. และ กอบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พศ. 2555 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามที่ กสถ. กำหนด
เนื่องจากการสอบภาค ก ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักสูตรการสอบไว้แตกต่างจากภาค ก ของ ก.พ. กล่าวคือ จะมีการสอบในเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 25 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย 25 คะแนน
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใน อปท. 50 คะแนน
ดังนั้น การนำผลการสอบภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ในการสอบของ กสถ. จึงไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก กลางโดยหากจะเพิ่มการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะกำหนดเพิ่มเติมในการสอบภาค ก ที่ กสถ. จะดำเนินการได้แต่หากให้นำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ได้ นอกจากเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ต้องสอบ ทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค ของ กสถ. ในคราวเดียวกัน และเกิดปัญหาในการดำเนินการสอบได้

สำหรับตำแหน่งที่จะเปิดสอบแบ่งเป็น
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 1,284 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 1,314 อัตรา
รวม จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา

ส่วนจะได้มหาวิทยาลัยไหนที่จะจัดดำเนินการสอบต้องติดตามข่าวต่อไป

You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer