MEEDEE.NET

Headlines:

เดลินิวส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

เดลินิวส์”

PRODUCER / ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์หรือควบคุมการผลิตรายการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอน Pre–Production, Production และ  Post-Production
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ ทำงานรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์และเข้ากับผู้อื่นได้

CREATIVE / ครีเอทีฟ

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี
 • มีความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง
 • มีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์

COMPUTER GRAPHIC – CG / คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง
 • มีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์และออกแบบกราฟฟิก (1 – 3 ปี)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Edius, DPS, Photoshop ได้ดี

MCR / ผู้ควบคุมห้องออกอากาศ

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในงานโทรทัศน์ด้าน MCR และ สตูดิโอ
 • มีความรู้ด้าน วิดีโอเซิร์ฟเวอร์ และ ระบบออกอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

SOUND TECHNICIAN / เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเสียง

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี
 • ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

CAMERA MAN / ช่างกล้อง

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ในงานถ่ายกล้องวีดีโอ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้และรักษาอุปกรณ์กล้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ พิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถส่งหนังสือพิมพ์ (หลายอัตรา)

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่ 2 ทุกประเภทขึ้นไป
 • ใช้วงเงินค้ำประกัน 10,000 บาท

พนักงานขับรถตระเวนข่าว (หลายอัตรา)

 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • ใช้วงเงินค้ำประกัน 10,000 บาท

เจ้าหน้าที่การตลาด

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี        
 • ใช้วงเงินค้ำประกัน 10,000 บาท

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานทั่วไป / ฝ่ายผลิต (หลายอัตรา)

 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานรักษาความสะอาด

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

** ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร(เพศชาย), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  1/4   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  10210  (สมัครงาน)  หรือติดต่อ 02-5611456 ต่อ 2431,2430 ทางอีเมล jobs@dailynews.co.th

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานเอกชน เดลินิวส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer