MEEDEE.NET

Headlines:

สกย. เปิดรับป.ตรี 74 อัตราทั่วประเทศ

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)  เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 800,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร่ ภาคเหนือ 150,000 ไร่ และภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกยางได้ รวม 150,000 ไร่ สกย.ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริการเจ้าของสวนยาง ด้วยการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 3 อัตราเงินเดือนขั้น 9,670 บาท รวม 74 อัตรา สังกัด สกย.กรุงเทพมหานคร และ สกย.จังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 36 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรีทางการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร 
 • แบ่งเป็นภาคกลางและภาคตะวันออก 4 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อัตรา ภาคใต้ตอนบน 8 อัตรา และภาคใต้ตอนล่าง 21 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แบ่งเป็นภาคเหนือ 4 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ภาคใต้ตอนล่าง 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรี
 • บรรจุที่ สกย.กรุงเทพฯ
นักวิชาการเงินและบัญชี 16 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี
 • แบ่งเป็นภาคกลางและภาคตะวันออก 8 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 อัตรา และภาคใต้ตอนล่าง 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • บรรจุที่ สกย. กรุงเทพฯ
นิติกร 1 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ บรรจุที่ สกย.กรุงเทพฯ
นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
 • บรรจุที่ สกย. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 26  ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร และเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ทุกตำแหน่งต้องได้เกรดเฉลี่ยวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 (ยกเว้น เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย) และผู้ประสงค์สมัครสอบตำแหน่งพนักงานสงเคราะห์สวนยาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อบรรจุในเขตพื้นที่ใด จะต้องเกิดหรือมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตามเขตพื้นที่นั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี  ณ วันปิดรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศ วิธีการสมัคร สถานที่รับสมัคร และเงื่อนไขการรับสมัครสอบ รวมทั้ง download ใบสมัครได้ที่  http://www.rubber.co.th/web/files/news/tABkBmzc5mFri60735.pdf  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2553 ในวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) 67/25 ถนนบางขุนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงทเพฯ โทร. 0 2433 2222 ต่อ 254-256

หนังสือพิมพ์แหล่งงานอัพเกรด ฉบับ 383

 

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
อภิรดี
31 May 2012 12:33

...

จาก..ผู้ต้องการสอบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้
อยากทราบว่า การเปิดสอบ สกย.ปรีตรีอัตราทั่วประเทศ สามารถให้บุคคลที่"สาขาใกล้เคียง"ที่ไม่ใช่สาขา พืขศาสตร์,พืชสวน ฯลฯ แต่ลง"ทะเบียนเรียน"ในบางหน่วยกิจเทียบเคียงกันสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ และจะมีคำแนะนำอย่างไรค่ะ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Reply Report JC IP223.205.177.161
นริศรา
31 October 2010 23:46

...

อยากทราบว่า ทำงานที่ สกย ได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือเปล่า อยากทราบจริง ๆ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
Reply Report JC IP180.180.167.218
pum.12
pum.12
20 October 2010 16:47

...

สอบถามไปยัง กสย. แจ้งว่า จะประกาศผลสอบ วันที่ 2/11/53 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 6/11/53 ค่ะ
Reply Report JC IP58.9.85.64
AE
19 October 2010 18:42

...

ขอสอบถามหน่อยค่ะว่า สกย. จะประกาศรายชื่อวันไหน


ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP202.151.6.27
Tzer
31 August 2010 20:50

...

ขอบคุณมากค๊ะ...
Reply Report JC IP58.9.80.231
pum.12
pum.12
30 August 2010 22:43

...

งานราชการส่วนใหญ่จะต้องตรวจร่างกายต้องเป็น ร.พ.ของรัฐค่ะ ดูรายละเอียดใน http://www.rubber.co.th/web/fi...i60735.pdf หรือสอบถามโดยตรง จากกสย.ที่ 0 2433 2222 ต่อ 254-256
ค่ะ
Reply Report JC IP58.9.83.205
Tzer
30 August 2010 20:27

...

อยากทราบว่า การ ตรวจร่างกาย สามารถตรวจกับโรงบาลเอกชนได้หรือ ไม่ แล้วมีแบบ ฟอร์ม อย่างไร ครับ

ขอบคุณมากครับ
Reply Report JC IP58.11.41.233
busy
You are here Magazine Job Upgrade ข่าวประชาสัมพันธ์ สกย. เปิดรับป.ตรี 74 อัตราทั่วประเทศ

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer