MEEDEE.NET

Headlines:

รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 7

คุรุสภา

นายองค์กร  อมรสิรินันท์  เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2553  สมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ http://testth.ksp.or.th สำหรับครูไทย หรือ http://testeng.ksp.or.th สำหรับครูชาวต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู ทั้งครูชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนด โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับการทดสอบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

สำหรับมาตรฐานความรู้ครูไทย สามารถเลือกทดสอบมาตรฐานความรู้ จำนวน 9 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย
 1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 2. การพัฒนาหลักสูตร
 3. การจัดการเรียนรู้
 4. จิตวิทยาสำหรับครู
 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 6. การบริการจัดการในห้องเรียน
 7. การวิจัยทางการศึกษา
 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ
 9. ความเป็นครู
รายละเอียด ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูชาวไทย http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/hotnews/files/2205-5312.pdf
ส่วนมาตรฐานความรู้ครูชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้ 9 ด้าน รวม 4 ฉบับ คือ
 • ฉบับที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ฉบับที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในห้องเรียน
 • ฉบับที่ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา และ
 • ฉบับที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู และความเป็นครู
รายละเอียด ทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ Application for Testing of Teaching Profession Knowledge for Foreign Teachers http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/hotnews/files/2206-4431.pdf

สามารถชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยระบบ Teller Payment และระบบ Corporate Banking โดยค่าธรรมเนียมการทดสอบของครูไทย มาตรฐานละ 300 บาท ส่วนครูชาวต่างประเทศ มาตรฐานละ 1,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

กำหนดทดสอบวันที่ 21 – 23 มกราคม 2554 สถานที่ทดสอบความรู้ ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์คุรุสภา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 4334 – 8 ต่อ 553 หรือเว็บไซต์ของคุรุสภา

ที่มา : http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2207&Key=informationnews#

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
p
16 November 2010 18:09

...

โทรติดแต่ไม่ได้ยินเสียงใครพูดเลยค่ะ หลายครั้งแล้ว
Reply Report JC IP110.164.144.81
a
16 November 2010 07:19

...

แล้วถ้าผ่านการทดสอบจะได้ไปรับรองไม่ครับ
Reply Report JC IP124.120.243.66
paya
15 November 2010 19:31

...

ถามผู้เชี่ยวชาญคุรุสภาเลยนะคะชัวร์
Reply Report JC IP118.173.47.134
ต้าร์
15 November 2010 18:41

...

ค่ะ อยากรู้เช่นกัน
Reply Report JC IP125.26.130.120
kanjana polsri
13 November 2010 23:36

...

ไม่ได้จบครูมาแต่จบบริหารธุรกิจการบัญชีมาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้มั๊ยและจะต้องทำยังไงบ้างคะ และการทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู ถ้าผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ ใครทราบช่วยตอบที
Reply Report JC IP125.24.215.158
busy
You are here Magazine Job Upgrade ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 7

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer