MEEDEE.NET

Headlines:

หมอเล่าเราเขียน

อาการทางจิตจากสารเสพติด

“ อาการทางจิตจากสารเสพติด”

การใช้สารเสพติดต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมแล้ว  ยังทำให้เกิดอาการทางจิตถึงขั้นเป็นโรคจิตได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า  ขอแบ่งสารเสพติดเป็นสุรา กับยาเสพติดตัวอื่น ๆ ซึ่งยาเสพติดที่ก่อให้เกิดอาการทางจิตมากมีหลายตัว อาทิ ยาบ้า กัญชา และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การใช้สารเสพติดส่วนใหญ่ก็เพื่อให้เกิดความเมา  บรรเทาความเครียด  บรรเทาความวิตกกังวล บรรเทาภาวะซึมเศร้า ให้ลืมเรื่องทุกข์ เกิดความสบายใจ เป็นเหตุจูงใจทำให้อยากใช้ต่อ แต่พอใช้ไปสักพักแทนที่จะบรรเทาอาการข้างต้น ก็กลายเป็นด้านลบอย่างรุนแรงไปเลย

ผู้สูงอายุกับการขับรถ

 ผู้สูงอายุกับการขับรถ'

การขับรถเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของ ความเป็นอิสระ การพึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขับรถแม้อายุมากกว่า 60 ปี ถึงแม้ไม่มากเท่าฝรั่ง เพราะผู้สูงอายุที่เป็นฝรั่งมักไม่ได้อยู่กับลูกหลาน จึงยังต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ ต้องไปซื้อของเอง ไปธนาคารเอง ไปนัดสังสรรค์ก็บ่อย อย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุไทยที่ขับรถมากขึ้น เพราะคนเราอายุยืนขึ้น แถมปัจจุบัน หนุ่มๆ สาวๆ ก็ขับรถกันมากขึ้น คิดง่ายๆ นะครับว่าถ้าตอนนี้เรายังขับรถ พอเราอายุเกิน 60 ปี เราจะเลิกขับหรือเปล่า ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีความตื่นตัวมากนักในด้านระบบการประเมินความพร้อม ของผู้สูงอายุที่ยังขับรถอยู่ ทั้งที่อุบัติเหตุทางการจราจรเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บพิการ และเสียชีวิตที่สำคัญในประเทศและผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญเนื่อง จากสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป

ศิริราชมอบรางวัลหมอดีเด่นในชนบท

รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของศิริราช

หมอ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของศิริราช คนที่ 37 เผยเป็นหมอจบ ม.ขอนแก่นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2553 โดยในปีนี้ได้คัดเลือกให้ นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลยเป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่ 37

'ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองฯ' รู้เท่าทัน...เร่งรักษาก่อนสาย!!

ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง

ด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขอายุ แล้ว ยังมีความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกาย การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ หมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการเดินที่ไม่มั่นคง ล้มบ่อย การขับถ่ายปัสสาวะที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้แต่อาการหลงลืม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความแก่ชรา แต่มีความสำคัญซึ่งไม่อาจมองข้ามละเลย!!

เรียนรู้ด้วยการเล่น

เรียนรู้ด้วยการเล่น

การเล่นของเด็ก ดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆ แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญและมีคุณค่ามหาศาล ไม่ว่าจะเล่นด้วยวิธีใด  ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น สำหรับ เด็กแล้ว พัฒนาการของเด็กจะผ่านการเล่นเป็นสื่อกลาง ตั้งแต่การพัฒนาสติปัญญา ภาษาการสื่อสารของกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่และสังคมจริยธรรม

สธ.ขยับตำแหน่งพยาบาลขึ้นถึงซี

สธ.เตรียมขยับ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม ยกฐานะให้ขึ้นถึงซี 10 เท่าเทียม กับแพทย์ในปีหน้า ชี้หาก สธ.เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ส่งผลกระทบพยาบาลจำนวนมากต้องถูกลดเงินเดือนและตำแหน่ง ชี้วิธีการนี้สร้างขวัญและกำลังใจให้พยาบาลวิชาชีพ เบื้องต้นอนุมัติให้ 4 ตำแหน่งก่อน

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล กล่าวถึงสถานการณ์พยาบาลล่าสุดว่า ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้งบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งเพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม ทำให้จำนวนการผลิตพยาบาลต่อปีเพิ่มขึ้น จากเดิมอยู่ที่ปีละ 6,000 คน เป็นปีละ 8,000 คน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเพียงพอในระดับหนึ่งแล้ว แต่ขณะนี้กลับประสบปัญหาอาจารย์พยาบาลผู้สอนที่ยังขาดแคลน ซึ่งหากเราเพิ่มกำลังผลิตพยาบาลมากกว่านี้อาจกระทบต่อคุณภาพพยาบาลได้

ป้องกันธาลัสซีเมียให้ลูก

"มีการประมาณกันว่า คู่แต่งงาน 1 ในทุกๆ 5 - 6 คู่ จะมีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย โดยการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์"

ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับธาลัสซีเมียหน่อยค่ะ ว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนในเด็ก เป็นโรคเกี่ยวกับอะไร และในบ้านเราพบผู้ป่วยโรคนี้มากน้อยแค่ไหน

"ธาลัสซีเมีย ก็คือโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากพันธุกรรมในร่างกายมีความผิดปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีการสร้างฮีโมโกลบินและเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ซึ่งฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนในเม็ดเล็ดแดง มีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทว่าในผู้ป่วยธาลัสซีเมียนั้น เมื่อยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินขาดหายไปหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก ปกติ ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างสายโปรตีนที่มาประกอบเป็นฮีโมโกลบิน

 

ทำไมถึงไม่มีลูก ?

นับเกือบสิบปีของการทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ ได้เห็นการเกิดการตายมาก็ไม่น้อย แรก ๆ ก็ไม่ได้สนใจเพราะทำงานดูแลคนไข้ไปตามความรับผิดชอบที่พึงกระทำ แต่พอมาทำงานเฉพาะทางในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (มีบุตรยาก) หลายปีผ่านไปเริ่มมองเห็นความเป็นจริงหลาย ๆ อย่างที่ได้เรียนรู้จากคนไข้ บางครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ออกตรวจคนไข้ อาจจะพบคนไข้ที่มาพบเราด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนหนึ่งถามหมอว่าแต่งงานตั้งนานแล้วทำไมถึงยังไม่ท้องสักที พยายามมานานแล้ว อีกไม่กี่นาทีต่อมาคนไข้อีกคนกลับถามว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ท้องอยู่ แต่ยังไม่พร้อมจะมีภาระ ความคิดแวบแรกที่แทรกเข้ามาก็คือ... ทำไมโลกเราถึงไม่มีความพอดีเอาเสียเลย คนที่อยากมีลูกใจจะขาดกลับไม่ได้สมดังใจเสียที แต่คนที่ไม่อยากมีลูก ยิ่งพวกที่มีความสัมพันธ์แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ หรือไม่มีความพร้อม กลับได้ลาภ (แบบไม่พึงปรารถนา) เป็นสัตว์สองเท้าอยู่เสมอ

เด็ก Down’s Syndromeกับความเข้าใจจากสังคม

Down’s Syndrome

HealthToday ฉบับสิงหาคมที่ผ่านมา ได้นำเสนอเรื่องของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมไปแล้วครั้งหนึ่ง มาในฉบับนี้ยังมีเรื่องราวน่ารู้ที่แตกต่างและ
เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งผู้ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้เพิ่มเติมยิ่งขึ้น

กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนที่พบบ่อยที่สุดในโลก เกิดได้กับคนทุกชาติ ทุกภาษา ในประเทศไทยพบได้ 1 ต่อ 800 หมายความว่าเด็กเกิดใหม่ 800 คน จะมีโอกาสพบเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน สำหรับประเทศไทยมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดใหม่ประมาณปีละ 1,000 คน ซึ่งมิใช่น้อยเลย

แนะวิธี เช็ก 'สมาธิสั้น' ให้ลูก

" ลูกชาย อายุ 1 ขวบกับอีก 5 เดือนกว่า แต่แกเป็นเด็กที่ซนมากๆ คะ ซนแบบไม่เคยอยู่เฉยๆ หรืออยู่กับที่ได้เกิน 5 นาที แบบนี้เรียกว่า Hyper หรือเปล่าคะ และมีอันตรายต่อพัฒนาการของแกหรือเปล่า "

You are here Magazine Medical Upgrade หมอเล่าเราเขียน

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer