MEEDEE.NET

Headlines:

การนวดฝ่าเท้า กดจุดลมปราณ

การนวดฝ่าเท้า

“หลายพันปีที่ผ่านมา การนวดฝ่าเท้าได้ถูกแพทย์จีน หมอชาวจีนนำมาเสริมสร้างสุขภาพ บำบัดโรคให้กับชาวจีนอย่างต่อเนื่องมาตลอด และได้ถ่ายทอดวิชาชีพนี้ให้กับลูกหลานในตระกูลสืบทอดตลอดมาถึงปัจจุบัน”

ประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้าสากลของโลก และที่ประเทศจีน วิชาการนวดฝ่าเท้าเพื่อการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดมีประวัติยาวนานมากว่า 4-5 พันปี

  • ที่ประเทศจีน ต้นตำรับตำราแพทย์จีน “หวานตี้เน่ยจิง” ซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อประมาณ 5 พันปีก่อน นอกจากเขียนบันทึกเกี่ยวกับลมปราณและจุดต่าง ๆ ที่ฝ่าเท้า รวมทั้งวิธีการนวดการบำบัด
  • สมัยราชวงศ์ฮั่น (ประมาณ 2 พันปีก่อน) หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของ ซีม่าเซียง ได้กล่าวถึงแพทย์จีนชื่อ อีฟู่ ปกติจะไม่เน้นใช้ยาสมุนไพรในการทำการบำบัดรักษา จะทำการรักษาโดยการนวดฝ่าเท้า เวลานวดสัมผัสถูกเขตสะท้อนตามฝ่าเท้าก็สามารถวินิจฉัยอาการโรคได้ทันที

ทฤษฎีเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า

เขตสะท้อนคืออะไร

เขตสะท้อนเป็นจุดรวมประสาท บ้างเป็นจุดปลายประสาท กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ รอบนอกของร่างกาย จากประสบการณ์ค้นพบของมนุษย์สมัยโบราณพบว่า ที่ฝ่าเท้าของมนุษย์มีเขตสะท้อนกระจายทั่ว แต่ละเขตมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายกล่าวคือ ถ้าหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายทำงานบกพร่อง เกิดมีอาการผิดปกติ เช่น อาการเจ็บปวดจะส่งผลสะท้อนไปถึงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้า เกิดมีอาการผิดปกติตามมา เช่น รูปทรงผิดรูปแบบหรือนวดสัมผัสถูกจะเกิดมีอาการเจ็บปวด เช่นเดียวกันในเวลาที่เขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าเกิดมีอาการผิดรูปแบบ หรืออาการเจ็บปวด ก็จะส่งผลสะท้อนไปถึงอวัยวะภายในร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์ ทำให้เกิดมีอาการเจ็บปวด หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องตามมา

ความสำคัญของการนวดเขตสะท้อนฝ่าเท้าต่อสุขภาพ

ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเป็นบริเวณที่ห่างไกลจากหัวใจที่สุด เป็นบริเวณที่กระจายปลายสุดของเส้นโลหิตฝอยแดง และเส้นโลหิตฝอยดำและเส้นประสาท ฉะนั้นบริเวณดังกล่าวนี้มีความดันเลือดที่ต่ำสุด การไหลเวียนของเลือดจะอ่อนพลังไหลเวียนช้าสุด

“แต่อวัยวะ 2 ข้างฝ่าเท้านี้กลับมีบทบาทหน้าที่สำคัญมากต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์”

ร่างกายมนุษย์มีกระดูก 206 ชิ้น ข้อต่อ 100 ชิ้น บริเวณ 2 ข้างมีสัดส่วนของกระดูก 55 ชิ้น ข้อต่อ 33 ข้อ ฝ่าเท้า 2 ข้างมีเขตสะท้อนที่กระจายอยู่ 62 เขต หรือ 64 เขต แต่ละข้างฝ่าเท้ามีเซลล์ของปลายประสาทรับความรู้สึก 7,200 ตัว ฝ่าเท้า 2 ข้างยังเป็นที่กระจายของเส้นลมปราณเท้า 6 เส้น และจุดต่าง ๆ ของเส้นลมปราณเหล่านี้รวม 38 กว่าจุด ซึ่งเส้นลมปราณเหล่านี้พร้อมจุดต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายสรุปได้ว่า ฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมของประสาทร่างกาย เป็นเงาสะท้อนสุขภาพร่างกาย

อวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ ที่ 2 ข้างฝ่าเท้าเมื่อไม่ได้รับเลือดมาไหลเวียนหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากประสิทธิภาพงานจะตกต่ำหรือกระทั่งเกิดอาการบกพร่องเกิดอาการเจ็บปวด ยังส่งผลทำให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์เกิดการทำงานบกพร่องหรือเจ็บปวดตามมา และส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนในระบบหลอดเลือดสูญเสียความเป็นระเบียน ทำให้ทั่วทั้งร่างกายสูญเสียความสมดุล

การนวดกดจุดตามเส้นลมปราณ

คนจีนค้นพบเกี่ยวกับระบบเส้นลมปราณในร่างกายมนุษย์มีเวลายาวนานกว่า 5 พันปี เมื่อ 5 พันปีก่อนหนังสือต้นตำหรับการแพทย์แผนจีน “หวดตี้เน่ยจิง” ก็เริ่มมีบันทึกเกี่ยวกับระบบเส้นลมปราณในร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันระบบเส้นลมปราณได้ถูกแพทย์จีนนำมาใช้เป็นประโยชน์เป็นตำราพื้นฐานของวิธีบำบัดต่าง ๆ ในการบำบัดโรค เช่น การเช็คตรวจสุขภาพร่างกายด้วยการเช็คตรวจชีพจร พร้อมการใช้ยาสมุนไพรบำบัดอาการโรคต่าง ๆ การฝังเข็ม การนวดแบบทุยหนา การนวดกดจุดตามเส้นลมปราณ การวางถ้วยดูดระบบสุญญากาศ

2 พันกว่าปีก่อนผู้ปฎิบัติลัทธิเต๋าในประเทศจีน ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่สรีรวิทยาและประโยชน์ของระบบเส้นลมปราณ จุดลมปราณ แล้วนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการนวดกดจุดลมปราณ เพิ่มเสริมสร้างสุขภาพและขจัดแก้ไขอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตามจุดลมปราณในร่างกาย วิชาชีพนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเส้นลมปราณ

ทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ คือ การศึกษวิจัยการทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของระบบเส้นลมปราณ และความสัมพันธ์กันระหว่างระบบเส้นลมปราณกับอวัยวะภายในร่างกาย

ระบบเส้นลมปราณ คือ ระบบโครงข่ายของเส้นลมปราณหลัก และเส้นลมปราณย่อยที่เชื่อมโยงอวัยวะภายในและร่ายกายส่วนนอก คือ ผิวหนัง เอ็น กระดูก อวัยวะรับรู้ เป็นต้น

ลมปราณหลักแบ่งเป็นลมปราณปกติ 12 เส้น และลมปราณพิเศษ 8 เส้น

เส้นลมปราณปกติ 12 เส้น เป็นเส้นลมปราณหลักที่แต่ละเส้นกระจายผ่านและเชื่อมโยงกับอวัยวภายใน 1 ชนิด คือ ปอด หัวใจ เยื่ออุ้มหัวใจ ลำไส้ใหญ่ซานเจียว ลำไส้เล็ก ม้าม ตับ ไต กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ โดยแบ่งเป็นเส้นลมปราณมือ 6 เส้น เส้นลมปราณเท้า 6 เส้น

เส้นลมปราณปกติ 12 เส้น ยังแตกแขนงเป็นเส้นลมปราณย่อยต่าง ๆ โดยมี

เส้นลมปราณหลักแขนง 12 เส้น ทำหน้าที่หลักเชื่อมโยงคู่เส้นลมปราณปกติแบบคู่นอกใน และเชื่อมโยงเส้นลมปราณปกติกับอวัยวะเนื้อเยื่อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เส้นลมปราณพิเศษ 8 เส้น เส้นลมปราณเหล่านี้จะแตกต่างกับเส้นลมปราณปกติ คือ ไม่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในจึงไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่นอกใน เส้นลมปราณพิเศษมีหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเส้นลมปราณปกติ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันแนบแน่นยิ่งขึ้น และปรับสมดุลลมปราณและเลือดในเส้นลมปราณปกติ

เส้นลมปราณย่อย

เส้นลมปราณย่อยใหญ่ 15 เส้น (12 เส้นแยกจากเส้นลมปราณปกติ 12 เส้น บวกด้วยเส้นลมปราณคู่ 1 เส้น ลมปราณเริ่ม 1 เส้น และเส้นลมปราณย่อยใหญ่ของม้าม) ทำหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับแบบคู่นอกใน และเชื่อมโยงลมปราณบริเวณด้านหน้าร่างกายกับด้านหลังและด้านข้างเพื่อปรับสมดุล ในเส้นลมปราณ

เส้นลมปราณย่อยตัน ซึ่งเป็นเส้นลมปราณอยู่ที่ส่วนนอกของร่างกาย

เส้นลมปราณย่อยฝอย เป็นเส้นลมปราณขนาดเล็กละเอียดสุด

เอ็น 12 แห่ง คือ เอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกทั่งร่ายกายเชื่อมโยงกับเส้นลมปราณปกติ 12 เส้น ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ผิวหนังถูกแบ่งเป็น 12 เส้น เป็นสาขาส่วนหนึ่งของเส้นลมปราณปกติ 12 เส้นในร่างกาย เนื่องจากลมปราณปกติ 12 เส้นยังแตกเป็นสาขาย่อยต่าง ๆ ลมปราณย่อยต่าง ๆ เหล่านี้จะกระจายสู่เปลือกนอกผิวหนังของร่างกาย และเชื่อมโยงกับผิวหนัง 12 เส้น ผิวหนัง 12 เส้นนี้จึงมีหน้าที่ทางสรีระวิทยาดังเส้นลมปราณต่าง ๆ คือ ทำหน้าที่ลำเลี้ยงเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ช่วยสะท้อนอาการต่าง ๆ ขออวัยวะที่เกี่ยวพันรวมทั้งช่วยปรับการปฏิบัติหน้าที่งานของอวัยวะต่าง ๆ เข้าสู่สมดุล

นอกจากเส้นลมปราณยังมีจุดต่าง ๆ ของเส้นลมปราณต่าง ๆ รวม 409 จุดที่กระจายทั่วทั้งร่างกาย จุดลมปราณเป็นจุดตำแหน่งพิเศษเป็นศุนย์ของอวัยวะภายใน เส้นลมปราณและการไหลเวียนของเลือดลม สะท้อนอาการสู่เปลือกนอกร่างกาย และเป็นจุดที่สามารถนำมาใช้บำบัดอาการโรคโดยการฝังเข็ม นวดกดจุดหรือวางถ้วยดูดเพื่อปรับร่างกายเข้าสู่สมดุล

ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า และนวดกดจุดตามเส้นลมปราณ

กรณีที่ไม่ควรนวด

  1. ขณะร่างกายอ่อนเพลียมาก มึนงงหรือเมาสุรา
  2. สตรีระหว่างมีประจำเดือนและช่วงตั้งครรภ์
  3. กระดูกหักหรือผิดรูป
  4. ผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคเอดส์
  5. ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด สุนัขบ้ากัด แมลงมีพิษร้ายต่อย ถูกแก็สพิษ สารพิษจากยาและสุรา
  6. ผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกหรือมีอาการอักเสบจากโรคที่กำลังเป็นอยู่ หรือจากความบกพร่องของร่างกาย

ข้อแนะนำ

  1. หลังการนวดทุกครั้งควรดื่มน้ำอุ่น 1 แก้วประมาณ 300-500 ซีซี แต่ไม่ควรดื่มน้ำเย็น ล้างเท้า อาบน้ำ สระผมทันที ควรทั้งช่วงอย่างน้อย 30 นาที
  2. ปกติให้นวดวันละ 1 ครั้ง แต่ถ้าทำเพื่อบำบัดโรคสามารถนวดได้วันละ 2-3 ครั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0 2849 6600 ต่อ 1053 , 1041

นิตยสาร Medical Link ฉบับ 006

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
nattakarn
05 June 2012 14:33

...

เนื้องอกในต่อมใต้สมอง (ทำให้ประจำเดือนขาดหายไป แ่่ต่ไม่ท้อง) นวดจุดไหนได้บ้างคะ เพื่อจะให้ก้อนเนื้องอกผ่อลงไปได้บ้าง คะ ขอบคุณคะ
Reply Report JC IP180.183.205.208
ร้านเจียงฟู่
17 November 2012 01:33

...

ขูดบริเวณเนินนิ้วหัวแม่เท้าทั้งหมดคะ
เจอเม็ดก็พยายามเขี่ยให้แตก ทําไปเรื่อยๆเม็ดแตกเป็นเนื้อเดียวกันก็จะดีขึ้นเองค่ะ แต่เจ็บมากนะ
Reply Report JC IP115.67.67.157

...

รอบตาตุ่มด้านนอก(รอบวง)คือข้อสะโพก
ถัดจากตาตุ่มลงมาทางส้นเท้า(ร่องเนื้อไม่ใช่กระดูกส้น)ถ้าฝั่งตาตุ่มด้านนอก คือบริเวณปีกมดลูก ,ฝั่งตาตุ่มในคือมดลูกและปากมดลูก
หากคุณกำลังมีปัญหา สังเกตุได้โดยทาครีมแล้วคลึงดูจะรู้สึกเหมือนมันเป็นแผ่นหนาๆ หากรูดดูจะรู้สึกว่าเนื้อส่วนนั้นไม่ค่อยเรียบ หากรู้สึกถึงความเจ็บแสดงว่าคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แล้วล่ะ. แต่ถ้ามีประจำเดือนอยู่คุณก็จะเจ็บเหมือนกันนะ อยากให้ลองตอนประจำเดือนหมดแล้วจะดีกว่า
assets/smilies/wink.gif
Reply Report JC IP110.77.230.124
lamai
11 October 2010 19:18

...

-ตาตุ่มด้านนอกข้างขวาถือว่าเป็นจุดสะท้อนได้หรือไม่

-ถ้าเป็นจุดสะท้อนได้จะสะท้อนได้ที่ไหน

-ถ้ามีปัญเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกสามารถนวดตรงตาตุ่มด้านนอกข้างขวาได้หรือไม่
Reply Report JC IP223.207.106.62
siwan
05 June 2010 21:40

...

อยากรู้วิธีกดค่ะกดแล้วนวดหรือกดไว้เฉยๆ กดแรงขนาดไหนค่ะ
Reply Report JC IP203.155.182.60
meaw
06 April 2010 02:47

...

ต้องการทราบรายระเอียนเขตสะท้อนุ64จุดนะคะ
Reply Report JC IP117.47.208.86
wasana
29 April 2009 17:28

...

vere good this story . irelly thanks you for this so mush ineed to know and learn more
Reply Report JC IP78.161.77.220
busy
You are here Magazine Medical Upgrade Medical Life การนวดฝ่าเท้า กดจุดลมปราณ

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer