MEEDEE.NET

Headlines:

มุมแพทยสภา

จัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน

 คลินิกโรคจากการทำงาน

ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และให้ความสำคัญในการดูแลประชากรกลุ่มนี้ซึ่งมีประมาณ 45 ล้านคน นับเป็นวัยที่เป็นกำลังในการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศและครอบครัว
ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดูแลคนกลุ่มนี้ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น อุบัติเหตุจากการทำงาน การได้รับสารเคมีในภาคเกษตร เป็นต้น

เที่ยวสงกรานต์ "เจ็บป่วย" รักษาได้ทุกโรงพยาบาล ฉุกเฉินมาตรฐานเดียว

ฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ผลงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1 ปี พบประชาชนเข้าถึงบริการ 22,836 ราย ในรพ.เอกชน 241 แห่ง สิทธิข้าราชการเข้าถึงสูงสุด จ่ายชดเชยแล้ว 296 ล้านบาท พื้นที่กทม.ให้บริการผู้ป่วยสูงสุด เผยแนวคิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ได้รับการรักษาทันที โดยเฉพาะอุบัติเหตุช่วงเทศกาลหยุดยาว ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตเข้าได้ทุกรพ.ที่อยู่ใกล้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

มติรักษามะเร็งมาตรฐานเดียวใน 3 กองทุน คาดเริ่ม 1 ต.ค.

  สปสช.

คณะกรรมการเตรียมการบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวของ สปสช. มีมติรักษาโรคมะเร็ง 4 ชนิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใน 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาและบริการ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรคไต

 เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคไต

ปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแพทย์ สปส. เสนอเพิ่มค่าฟอกไตของผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าฟอกไตจากอัตราเดิมที่กำหนดครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง เพิ่มเป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง

รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น

รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น”

แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2554 จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2554

2 แพทย์ศิริราชพยาบาลคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี’53

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ด้านไวรัสไข้หวัดนก และโรคไต คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น “นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล” พบสารต้านไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในปอดของมนุษย์ ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ดื้อต่อสารนี้มากกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ส่วน “นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องกลไกการ เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตชนิดอื่น เบาหวาน ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดสิส โรคธาลัสซีเมีย ฯลฯ ซึ่งอาจนำมาสู่การค้นพบตัวบ่งชี้โรค (Biomarkers) ที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ระยอง เปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาตร์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ฯ

นายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคที่เกิดจากสารเคมี มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด และจัดโครงการตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังโรคประชาชน 13,000 คน ที่อยู่ในและนอกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เริ่มตรวจตั้งแต่ 16 ม.ค.2553

สธ.ทุ่มงบ 17 ล้าน ผุด 12 โชว์รูมการแพทย์แผนไทย ฯ

ศูนย์สาธิตการแพทย์แผนไทย

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์สาธิตการแพทย์แผนไทยและแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเด่นๆ ตามภูมิภาค ในปี 2553 จำนวน 12 แห่ง เป็นโชว์รูมประเทศเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ ใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เผยขณะนี้ คลินิกนวดไทย ยาสมุนไพร และสปาเพื่อสุขภาพของสถานพยาบาลกว่า 2,500 แห่งในสังกัด ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สารพัดอาการที่เกิดจาก “โรคกระดูกคอ”

โรคกระดูกคอ

ภาวะกระดูกคอเสื่อม ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ส่วนมากเกิดจากอิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ เช่น การหนุนหมอนสูงเกินไป การทำงาน ในท่าเดียวนานๆ นั่งเขียนหนังสือ นั่งดูเอกสาร นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ นั่งดูทีวี เป็นต้น

ไคโรฟิต ขยายพื้นที่รับ 3 กลุ่มเสี่ยง

ไคโรฟิต ไคโรแพรคติก คลินิก

ไคโรฟิต ไคโรแพรคติก คลินิก ศูนย์ฟื้นฟูและรักษาโครงสร้าง ร่างกายโดย ศาสตร์การแพทย์ "ไคโรแพรคติกแบบผสมผสาน" ลงทุนใหญ่ 100 ล้านบาท ขยายพื้นที่ การให้บริการป้องกัน และรักษาสมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ สาขาอาคาร แบงคอค เมดิเพล็กซ์ เอกมัย ภายใต้คอนเซปท์ "Physical Enhancement" เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรง ของร่างกาย ทั้งโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ และการทำงานของระบบ ภายใน คาดรายได้สิ้นปีทะลุเป้ากว่า 50 ล้านบาท

You are here Magazine Medical Upgrade มุมแพทยสภา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer