MEEDEE.NET

Headlines:

เชิญชวนองค์กรเพื่อเด็ก สตรี ครอบครัว ร่วมโครงการ “Happiness of Sharing”

  โครงการHappiness of Sharing

หมวย-อริสรา กำธรเจริญ และ ไก่-มีสุข แจ้งมีสุข สองพิธีกรสาวที่ได้ชื่อว่าให้ความสนใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ออกมาร่วมเชิญชวนมูลนิธิ โครงการ หรือกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินงานจากโครงการ “Happiness of Sharing” แบ่งสุขสานฝัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ซึ่งริเริ่มโดยเมกาบางนา ศูนย์การค้าแนวราบแบบครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย และเพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยโครงการ “Happiness of Sharing” จะคัดสรรและมอบเงินทุนสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ โครงการ หรือกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัวภายในประเทศไทยที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาและ/หรือดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

บุคคลหรือองค์กรที่สนใจสามารถยื่นร่างโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนได้ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mega-bangna.com

และส่งร่างโครงการพร้อมสำเนาเอกสารจำนวน 6 ชุดมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น  รายชื่อผู้ได้รับเงินสนับสนุนจะประกาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mega-bangna.com


 

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here News iEvents Special Events เชิญชวนองค์กรเพื่อเด็ก สตรี ครอบครัว ร่วมโครงการ “Happiness of Sharing”

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer