MEEDEE.NET

Headlines:

Arts & Culture

งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

  งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สิงห์ ไลฟ์ เปิดโอกาส ดีไซเนอร์หน้าใหม่ โชว์ฝีมือ

Singha Life in Your Attitude

สร้างโอกาสให้หนุ่มสาวหน้าใหม่ที่มีฝีมือทางการออกแบบได้มีที่ยืนในวงการแฟชั่น Singha Life แฟชั่นแบรนด์ไทยของคนรุ่นใหม่ ได้จัดโครงการประกวด “Singha Life Awards” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่ง Singha Life Awards 2013 ปีนี้มาในคอนเซปต์ “Singha Life in Your Attitude” โดยได้จัดงานเปิดตัวนักออกแบบหน้าใหม่ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มาโชว์ไอเดียสุดบรรเจิดผ่านสเกตช์ดีไซน์ ที่สยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมประกวดในโครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์”

 มองสิงห์ สร้างศิลป์

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายและภาพวาดร่วมประกวดในโครงการ “มองสิงห์ สร้างศิลป์” สะท้อนมุมมองที่มีต่อ “สิงห์” เพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล รวมมูลค่า 4 ล้านบาท เปิดรับผลงานทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 

โครงการ TK แจ้งเกิด "รวมพลังสร้างคน รวมพลสร้างโอทอป"

 รวมพลังสร้างคน รวมพลสร้างโอทอป

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ร่วมกับ โรงเรียนคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ บางกอก (Bangkok Computer Arts Center “BCAC”) และ บริษัท แอนิเมชั่นแมกซ์ จำกัด, บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18-35 ปีที่มีใจรักและสนใจงานด้านการออกแบบ และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้าให้น่าสนใจเป็นที่นิยมและได้รับการรู้จัก สมัครร่วมโครงการ “รวมพลังสร้างคน รวมพลสร้างโอทอป”

งานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2556

 งานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 " ย้อนตำนาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2556 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2556

  จิตรกรรมบัวหลวง

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด ‘จิตรกรรม บัวหลวง’ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

  • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150x200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการได้
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

crank magazine ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ " Your Girl On Bike"

Your Girl On Bike

crank magazine ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ " Your Girl On Bike"

กฏ กติกา มารยาท :

โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 4

โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม

มีไอเดียเจ็บๆ...อย่าเก็บไว้ในถ้ำ

มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 25 ปี ส่งแนวคิดเพื่อจัดทำนิทรรศการ ในหัวข้อ "สยาม 2020" เห็นอะไร ในอนาคต ทีมชนะเลิศจะได้รับทุนผลิตผลงานจริง 300,000 บาท พร้อมดูงานที่ "ประเทศเกาหลีใต้"

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The Lanna Mural Painting of Mahajanaka Story: a Writing by His Majesty King Bhumibol Adulyadej) ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ”

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน ) จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยได้วางระเบียบการประกวด ดังต่อไปนี้

You are here News iLife Arts & Culture

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer