MEEDEE.NET

Headlines:

โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ

ธรรมะสร้างสรรค์ ปฏิบัติธรรมแด่พ่อหลวง

การบริหารกายจิตผสานพลังธรรมชาติ

ฉบับนี้จะขอเล่าต่อจากที่พูดถึง  ว่าศิษย์สุวรรณโคมคำและพุทธศาสนิกชนได้ทำการบริหารกายจิตผสานพลังธรรมชาติ (ซึ่งเป็นวิธีการบริหารกายใจแบบพุทธขนานแท้) ท่ามกลางธรรมชาติที่หนาวเหน็บ  สาธุชนต่างได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์รับแสงอรุณเมื่อยามเช้ากันอย่างสดชื่น เสมือนหนึ่งได้รับพลังวิเศษที่หาไม่ได้ง่ายๆในเมืองกรุง  มันเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติมอบให้แด่ผู้ที่รู้จักไขว่คว้าเท่านั้น

You are here News iLife โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer